Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Reviews

Unmet needs in treatment of depression: comorbid anxiety and management

1.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Psikiyatri Kliniği, Ankara-Türkiye

2.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Kayseri-Türkiye

3.

Aksaray Devlet Hastanesi, Aksaray-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011; 21: Supplement S10-S19
Read: 712 Downloads: 492 Published: 26 February 2021

Depressive disorders are among the most common psychiatric disorders currently affecting individuals. Yet, available data indicate that fewer than one third of adults with depression obtain appropriate professional treatment. Depression and anxiety disorders frequently co-occur. This type of co-morbidity is associated with higher severity, suicidality, chronicity and treatment resistance. However, available treatment guidelines mainly focus on treatment for singular disorders. The current paper describes diagnostic and treatment issues relevant for adequately addressing patients with depression and an anxiety disorder, using information from both guidelines and a search of recent literature.


Depresyon tedavisinde karşılanmamış ihtiyaçlar: Eştanılı anksiyete ve yaklaşım

Depresif bozukluklar, insanları en fazla etkileyen psikiyatrik bozukluklardandır. Buna karşın mevcut veriler halen depresyonu olan erişkinlerin sadece üçte birinden azının uygun profesyonel tedavi alabildiğini göstermektedir. Depresyon ve anksiyete bozuklukları sıklıkla birlikte görülmektedir. Bu eştanılılık hastalığın daha şiddetli, daha uzun süreli, tedaviye daha dirençli olması ve intihar riskinin yüksekliği ile ilişkilidir. Buna rağmen mevcut tedavi kılavuzları halen bu bozuklukların tek başına görülmesi üzerine odaklıdır. Bu gözden geçirme hem tedavi kılavuzları hem de son literatürkullanılarak, anksiyete bozukluğu ile eş tanılı depresyonu olan hastaların tanınması ve tedavisi konusundadır.

Files
EISSN 2475-0581