Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Reviews

Therapeutic goals, clinical indicators and follow up in major depressive disorder

1.

Celal Bayar University, School of Medicine, Department of Psychiatry, Manisa - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011; 21: Supplement S1-S9
Read: 744 Downloads: 463 Published: 26 February 2021

Major depressive disorder constitutes a very important health problem because of its associated disability. The treatment plan for depression should included targets, since the better the goals are described, the more likely the treatment will be followed up and monitored. For this purpose, clinical psychiatric scales are useful. Psychiatric rating scales are instruments to monitor depression and its treatment in a useful and operational way. Response may be the most important criterion to be monitored and is defined as a 50% reduction in the index scale score. Inadequate response to the treatment is defined as a 25-50% reduction and no response to treatment is defined as a reduction below 25%. Remission is defined as the improvement of most symptoms and during the monitoring of remission the target response is a score below the cutoff score, e.g. reduction of the Hamilton Depression Rating Scale below 7 and reduction of the Montgomery Asberg Scale below 10. While these two scales are the most used instruments in monitoring the treatment of depression, self-rated scales, while less preferred, may also be used. In the global assessment of patients, the Clinical Global Impression scale may be used. The achievement of remission in depression lowers healthcare costs significantly, reduces disease burden, improves quality of life, and reduces medical and psychiatric morbidity and mortality. Even though the functionality of patients improves,when assessed subjectively, it is not possible to suggest that it reaches premorbid levels; thus, in the follow-up of patients, functionality should be monitored, as well as response and remission.


Major depresif bozuklukta tedavi hedefleri ve tedavinin izlenmesi

Major depresif bozukluk yol açtığı yeti yitimi ile en önemli sağlık sorununu oluşturmaktadır. Depresyon tedavisini planlarken hedeflerin belirlenmesi gereklidir. Hedefler ne kadar iyi tanımlanırsa, tedavinin izlenmesi ve denetlenmesi de o düzeyde olanaklı olur. Bu amaçla klinik psikiyatrik ölçekler kullanılmaktadır. Psikiyatride değerlendirme ölçekleri depresyonun ve tedavisinin seyrini en kullanışlı ve işe vuruk biçimde değerlendirmesine olanak sağlayan araçlardır. İzlemenin belki de en önemli ölçütü yanıt ölçütüdür ve başlangıç puanına göre ölçek puanında en az %50 azalma sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Uygulanan tedaviye %25-50 arasında yanıt vermesi yetersiz yanıt, yanıtın %25’in altında kalması olarak tedaviye yanıtsız olarak değerlendirilmektedir. Hastanın düzelmesi ise hastanın belirtilerinin hemen tama yakın oranda ortadan kalkmasıdır ve düzelme ölçütü olarak kullanılan ölçeklerde belirlenen kesme puanının altına düşmesi hedeflenmektedir. Hamilton Depresyonu Derecelendirme Ölçeği için düzelme 7 puanın, Montgomery Asberg Depresyonu Derecelendirme Ölçeği için ise 10 puanın altına düşmesi düzelme olarak hesaplanmıştır. Tedavinin izlenmesinde en fazla bu iki ölçek kullanılırken, özbildirim ölçekleri pek tercih edilmemektedir. Hastanın genel olarak değerlendirilmesinde ise Klinik Global İzlenim Ölçeği kullanılmaktadır. Depresyonda düzelme elde edilmesi genel maliyette önemli miktarda tasarruf sağlamaktadır, hastalık yükünü azaltmaktadır, hastanın yaşam kalitesini yükseltmektedir ve tıbbi ve psikiyatrik morbidite ve mortaliteyi azaltmaktadır. Hastaların öznel değerlendirmede işlevsellikleri artsa bile, yine de hastalık öncesi beklenen düzeye tam olarak ulaştıklarını söylemek güçtür. Bu nedenle hastaların izlenmesinde kullanılacak ölçeklerle yanıt ve düzelme düzeyleri kadar, işlevsellik izlemi de önerilmektedir.

Files
EISSN 2475-0581