Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Succesful treatment of idiopathic periodic catatonia with maintenance ECT: a case report

1.

Gaziantep University School of Medicine, Department of Psychiatry, Gaziantep - Turkey

2.

Ceylanpinar State Hospital, Sanliurfa - Turkey

3.

Gaziantep University School of Medicine, Department of Psychiatry, Gaziantep - Turkey

4.

Gaziantep University School of Medicine, Department of Psychiatry, Gaziantep - Turkey

5.

Gaziantep University, School of Medicine, Department of Psychiatry, Gaziantep - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 365-367
DOI: 10.5455/bcp.20130421014723
Read: 840 Downloads: 428 Published: 22 February 2021

Although catatonia has been previously associated with schizophrenia, today it is more associated with mood disorders and general medical conditions. Periodic catatonia is a rare type of catatonic syndrome having frequently and constantly repeated catatonic episodes. In the pathogenesis of catatonia several mechanisms have been suggested. Benzodiazepines and electroconvulsive therapy (ECT) have been used as first line treatment in catatonia. We report about the case of a patient successfully treated with maintenance ECT in periodic catatonia.


İdame EKT ile başarılı bır şekilde tedavi edilen idiopatik periyodik katatoni: olgu sunumu

Katatoni daha önceleri şizofreni ile ilişkilendirilmesine rağmen günümüzde daha çok duygudurum bozuklukları ve genel tıbbi duruma bağlı nedenler ile daha çok bağlantılı bulunmaktadır. Periyodik katatoni ise katatonik dönemlerin sık ve sürekli olarak tekrarladığı nadir görülen bir katatonik sendrom tipidir. Katatoni patogenezinde birçok mekanizma suçlanmıştır. Katatoni tedavisinde ilk tercih olarak benzodiyazepinler ve elektrokonvulsif tedavi (EKT) önerilmektedir. Bu yazıda idame EKT ile başarılı bir şekilde tedavi edilen bir periodik katatoni olgusu sunulmaktadır.

Files
EISSN 2475-0581