Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Neurodevelopmental influences in psychosis: a case of left cerebral hemiatrophy and schizoaffective disorder

1.

Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Neurology, Istanbul - Turkey

2.

Umraniye Research and Training Hospital, Neurology Clinic, Istanbul - Turkey

3.

Kanuni Sultan Suleyman Research and Training Hospital, Psychiatry Clinic, Istanbul - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 368-372
DOI: 10.5455/bcp.20130313050207
Read: 748 Downloads: 496 Published: 22 February 2021

Cerebral hemiatrophy (or Dyke-Davidoff-Masson Syndrome) is a neurodevelopmental disorder characterized by atrophy or hypoplasia of one cerebral hemisphere accompanied by ipsilateral calvarial changes. Clinically, the condition presents with contralateral motor dysfunction, facial asymmetry, epilepsy and intellectual impairment. Psychiatric manifestations are uncommon and the neuropsychiatric aspect of the disease is not well described. Here, we report a 26-year-old female who presented with left cerebral hemiatrophy and schizoaffective disorder. We discuss the relevance of left-sided neurodevelopmental cerebral atrophy in the context of disrupted neural development of brain lateralization, plasticity, and evidence regarding left hemisphere dysfunction in schizophrenia and schizoaffective disorder.


Psikozda nörogelişimsel etkiler: bir olgu nedeniyle sol serebral hemiatrofi ve şizoaffektif bozukluk

Serebral hemiatrofi (veya Dyke-Davidoff-Masson Sendromu) serebral hemiatrofi ya da hipoplaziye eşlik eden aynı taraflı kalvarial değişiklikler ile karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu durum klinik olarak kontralateral motor disfonksiyon, fasial asimetri, epilepsi ve entellektüel bozukluklar ile kendini gösterir. Psikiyatrik belirtiler daha seyrek olarak görülmekte olup hastalığın nöropsikiyatrik yönü henüz iyi tanımlanmamıştır. Bu yazıda, sol serebral hemiatrofi ve şizoaffektif bozukluğun beraber görüldüğü 26 yaşında bir kadın hasta sunulacak ve bu nadir birliktelik beyin lateralizasyonu ile ilişkili nöral gelişim bozukluğu, plastisite, şizofreni ve şizoaffektif bozuklukta sol hemisfer disfonksiyonu ile ilgili kanıtlar bağlamında tartışılacaktır

Files
EISSN 2475-0581