Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Post-traumatic stress disorder and comorbid psychotic disorder: electroconvulsive therapy response in two patients

1.

Gulhane Military Medical Academy, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey

2.

Gulhane Military Medical Faculty, Department of Psychiatry, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 373-377
DOI: 10.5455/bcp.20130216021755
Read: 815 Downloads: 528 Published: 22 February 2021

Comorbidity is highly prevalent in post-traumatic stress disorder (PTSD) patients. Treatment methods are often not enough to decrease all of the PTSD symptoms, especially in cases where PTSD is comorbid with psychotic disorder. We have reported two males with combat related PTSD and comorbid psychotic disorder, who were successfully treated with electroconvulsive therapy (ECT). We suggest that ECT should be considered as a reasonable treatment alternative for relevant cases.


Travma sonrası stres bozukluğu ve eşlik eden psikotik bozukluk: iki olguda elektrokonvulsif tedaviye yanıt

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) hastalarında eş zamanlı ruhsal bozuklukların görülme sıklığı yüksektir. Özellikle psikotik bozukluğun eşlik ettiği olgularda TSSB’nun tedavisinde kullanılan yöntemler bütün belirtilerin azaltılması açısından çoğunlukla yeterli olmamaktadır. Savaşla ilişkili TSSB’na eşlik eden psikotik bozukluk tanısı koyduğumuz ve elektrokonvulsif terapi (EKT) ile başarılı bir şekilde tedavi ettiğimiz iki olgu bildirdik. Böylece benzer olgularda EKT’nin faydalı bir tedavi yöntemi olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istedik.

Files
EISSN 2475-0581