Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Psychosis induced by Varenicline

1.

Abant İzzet Baysal University, İzzet Baysal Medical Faculty, Department of Psychiatry, Bolu - Turkey

2.

Erciyes University, Medical Faculty, Department of Psychiatry, Kayseri - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S76-S76
Keywords : Psychosis, varenicline
Read: 690 Downloads: 390 Published: 25 March 2021

Varenicline is an agent, which attenuate the need to nicotine by exerting partial agonist effect on nicotinic receptors. It is linked with some adverse psychiatric effects in patients with psychiatric history. In this article,we describe the first psychotic episode, which developed after use of varenicline, of an individual, who has no personal or familial history of psychiatric disease. He was 23 years old. He started to suspect people and to think that his friends will harm him for a month. Therefore, patient could not leave the house. He thought that poisonous gas was fed to everywhere he stays and kept windows open, at all times. He also believed that people imply something to him and they made fun of him. He felt irritated. It was found that he started to take varenicline 2 mg/d 2 months ago in order to quit smoking and complaints started 20 days after he started the medication. On mental state examination; he was oriented; he had anxious mood; abstract thinking impaired and persecutory and reference delusions in the content of thoughts. Attention and concentration was poor; insight and reality testing weakened. The patient was considered as a case of psychosis induced by varenicline and risperidon 4 mg/d was started. PANSS score was 101. He achieved partial insight and delusions regressed when he returned for control 2 weeks later. His mood was euthymic in the next visit. Delusions regressed and insight was full. PANSS score was 48. Risperidon dose was gradually decreased and finally stopped. It is reported that varenicline aggravates psychosis in patients, who have history of psychiatric disease. Development of psychosis in this patient, who has no history of psychiatric disorder and was started varenicline for smoking addiction is one of a number of extra-ordinary cases reported in the literature. Clinicians may be recommended to be careful even when varenicline is prescribed for patients, who has no history of psychiatric disorder.


Varenikline bağlı psikoz

Vareniklin, nikotinik reseptörlerde kısmi agonist etki göstererek, nikotin isteğini bloke eden yeni bir psikotroptur. Psikiyatrik öyküsü olan hastalarda bazı olumsuz psikiyatrik etkilerle ilişkilendirilir. Bu olgu sunumunda; ailesinde ve kendinde psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan bir bireyde, vareniklin kullanmaya başladıktan sonra gelişen ilk psikotik epizod tanımlanmaktadır. Olgu; 23 yaşında erkek hasta olup psikiyatrik öyküsü bir ay önce başlamış. İnsanlardan şüphelenmeye ve arkadaşlarının kendisine zarar vereceğini düşünmeye başlamış. Bu nedenle evden dışarıya çıkamıyormuş. Bulunduğu yere zehirli gaz verildiğini düşünüyor ve sürekli pencereyi açıyormuş. İnsanların kendisine bir şeyler ima ettiklerini, kendisiyle dalga geçtiklerini düşünüyormuş. Hastanın 2 ay önce sigarayı bırakmak için vareniklin 2 mg/g kullanmaya başladığı ve bundan 20 gün sonra şikayetlerinin başladığı öğrenildi. Fizik muayenesi normal olan olgunun, laboratuvar incelemeleri de normal değerlerdeydi. Psikiyatrik muayenesinde; oryantasyonu tam, duygulanımı anksiyöz, soyut düşünmesi bozuk olup, düşünce içeriğinde persekütif ve referans hezeyanları mevcuttu. Dikkati ve konsantrasyonu azalmış, iç görü ve gerçeği değerlendirme yetisi zayışamıştı. Hasta Varenikline bağlı psikoz olarak değerlendirildi ve risperidon 4 mg/g başlandı. PANSS skoru 101 idi. İki hafta sonra kontrolde kısmen iç görü kazanmıştı ve hezeyanları azalmıştı. Bir sonraki kontrolde hastanın duygulanımı ötimikti. Hezeyanları azalmıştı ve iç görüsü tamdı. PANNS skoru 48 idi. Takiplerde risperidonun dozu azaltılarak kesildi. Psikotik hastalık öyküsü olan hastalarda vareniklin kulanımının psikozu alevlendirdiği bildirilmişitir. Psikiyatrik öyküsü olmayan ve sigara bağımlılığı için vareniklin başlanan bu hastada psikoz gelişmesi literatürde bildirilmiş ender vakalardan birisidir. Klinisyenlere bu ilacı kullanırken psikiyatrik hastalık öyküsü olmasa bile dikkatli olmaları önerilmektedir.

Files
EISSN 2475-0581