Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Alternative anesthesic agent in electroconvulsive therapy: Etomidate

1.

Ataturk University Medical Faculty, Department of Psychiatry, Erzurum - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S75-S75
Keywords : ECT, etomidate
Read: 613 Downloads: 366 Published: 25 March 2021

Electroconvulsive therapy (ECT) is one of the most efficient treatments in psychiatric disorders. Ideal hypnotic medication for ECT should be short action, not affecting convulsion duration, and hemodynamic stability of patient. In ECT propofol is usually used for inducing anaesthesia. Etomidate is an alternative induction agent. We report a case in which, we change the anaesthetic agent because of lack of convulsive efficacy and gradually shortening duration of convulsion. A 35 years old female patient had 5 episodes of recurrent depressive disorder. The patient’ s affect was shallow and mood was depressed. Anhedonia, insomnia, decreased appetite, somatic delusion, akathisia, persecution delusion, stereotypic hand movements, overloaded ideation about her family, decreased functionality was found. She was diagnosed with major depression with psychotic symptoms and 10 sessions of ECT with propofol were performed. Although we used high amplitude excitation (%95), we could not generate sufficient convulsion duration. After 10th session of ECT, we decided to use etomidate instead of propofol. The convulsion duration was 36 seconds after 85% excitation when etomidate is administered. Then, after 3 ECT sessions, sterotyped movements and delusions of the patient were disappeared. ECT is used in major depression, which doesn’t respond to psychoparmacologic agents, and in some of the other psychiatric disorders succesfully. The convulsion duration is an important factor in efficacy of treatment. Because of this, the anaesthetic agents shouldn’t affect seizure duration. Like in our case, etomidate should be kept in mind in ECT practice because of it’s low impact on convulsion duration and intensity properties.


Elektrokonvulzif tedavide alternatif anestezik ajan: Etomidat

Elektrokonvülzif (EKT) tedavi, mevcut psikiyatrik hastalıkların tedavileri arasında en etkili tedavilerden birisidir. EKT için ideal hipnotik ilaç kısa etkili, nöbet süresi ve kalitesini etkilemeyen ve hastanın hemodinamik stabilitesini sağlayan özellikte olmalıdır. Propofol anestezik ilaç olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Etomidat alternatif indüksiyon ilacıdır. Bu yazıda, yüksek enerji düzeyi gerektiren EKT uygulanmasına rağmen, EEG’de izlenen nöbet süresinin giderek azalması ve yeterli nöbet geçirilmemesi nedeniyle kullanılan anestezik ilacını değiştirdiğimiz olguyu sunmayı amaçladık. Otuz beş yaşında 5 kez rekurren depresif epizod geçiren kadın hasta polikliniğimize başvurdu. Deprese duygudurum, yüzeyel affekt, anhedonia, insomnia, iştahsızlık, işlevsellikte kayıp, somatik hezeyan, akatizi, persekusyon hezeyanı, ailesi ile ilgili aşırı yüklü düşünce, sterotipik el hareketleri bulunan hastaya “psikotik özellikli depresif bozukluk tanısı” konuldu. Kliniğimize yatırılan hastaya EKT planlandı. Propofol ile 10 seans EKT yapıldı ancak yüksek enerji (%95) uygulanmasına rağmen yeterli nöbet süresi oluşmadı. On seans sonrası nöbet süresini daha az etkileyen etomidat ile devam edilmesi kararlaştırıldı. Yüzde 85 güç ile etomidat eşliğinde yapılan EKT’de 36 sn nöbet izlendi. Etomidat ile uygulanan üçüncü EKT sonrası hastanın sterotipik hareketlerinin kaybolduğu, hezeyanlarının yatıştığı gözlendi. Sonuç olarak; EKT, günümüzde başta ilaç tedavisine yanıt vermeyen ağır depresyonlar olmak üzere birçok hastalık grubunda başarıyla uygulanmaktadır. EKT sırasında oluşturulan konvülziyon süresi de tedavinin etkinliğinde rol oynadığı için kullanılan anestezikler süreyi etkilememelidir. Vakamızda olduğu gibi EKT uygulamalarında konvülziyon süre ve kalitesini az etkileyen anestezik ajan olarak etomidat düşünülebilir.

Files
EISSN 2475-0581