Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Psychopharmacological treatment of trichotillomania in an adolescent case: significant improvement with aripiprazole augmentation

1.

Firat University School of Medicine, Department of Child and Adolescent Psyhciatry, Elazig - Turkey

2.

Ege University School of Medicine, Department of Child and Adolescent Psyhciatry, Izmir - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2014; 24: 376-380
DOI: 10.5455/bcp.20140123033912
Read: 734 Downloads: 482 Published: 16 February 2021

Trichotillomania (TTM) is a chronic impulse control disorder characterized by pulling out one’s own hair, resulting in noticeable hair loss. The emergence of TTM is generally in adolescence. A number of pharmacological agents and psychotherapy (especially cognitive-behavioral therapy) have been used in the treatment of TTM but in the literature, no consensus has yet been established. Here, we report the case of a 15-year-old adolescent with trichotillomania who responded to aripiprazole treatment.


Bir ergen olguda trikotilomaninin psikofarmakolojik tedavisi: Aripiprazol augmentasyonu ile belirgin iyileşme

Trikotilomani (TTM), kişinin saçını belirgin bir açıklık bırakacak şekilde koparmasıyla karakterize, kronik bir dürtü kontrol bozukluğudur. TTM’nin başlangıç yaşı genellikle ergenlik döneminde olmaktadır. TTM tedavisinde, birçok farmakolojik ajan ve psikoterapi (özellikle bilişsel davranışcı terapi) yöntemleri kullanılmasına rağmen literatürde henüz bu konuyla ilgili bir görüş birliğine varılamadığı görülmektedir. Bu yazıda, trikotilomani semptomları aripiprazol tedavisine yanıt veren 15 yaşında bir ergen olgu bildirilmiştir.

Files
EISSN 2475-0581