Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Manic episode induced by discontinuance of D-penicillamine treatment in Wilson’s disease

1.

Denizli State Hospital, Psychiatry Clinic, Denizli - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2014; 24: 381-383
DOI: 10.5455/bcp. 20131021025658
Read: 656 Downloads: 426 Published: 16 February 2021

Wilson’s disease (WD) is a rarely seen autosomal recessive inherited genetic disease of copper metabolism, which leads to various hepatic, orbital and neuropsychiatric disorders. Neuropsychiatric symptoms are due to degeneration that results from the acccumulation of copper in the neurons of the brain, especially in the basal ganglia. Clinicians should consider that toxicity of copper might trigger the episode in a patient with WD, who displays a manic episode. When persistent manic symptoms are encountered in WD, treatment of copper toxicity should be checked and necessary consultation should be performed. In this case report, a patient with WD who developed a manic episode as a result of stopping d-penicillamine treatment is presented, and improvement of clinical symptoms when d-penicillamine was added to the psychiatric treatment is emphasized.


Wilson hastalığında D-Penisillamin tedavisinin kesilmesiyle indüklenen manik atak

Wilson hastalığı; değişik derecelerde hepatik, orbital ve nöropsikiyatrik hastalığa yol açan, insan bakır metabolizmasının nadir görülen otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalığıdır. Nöropsikiyatrik semptomlar beyinde biriken bakırın nöronlarda, özellikle bazal ganglionlarda oluşturduğu dejenerasyona bağlıdır. Klinisyenler, manik atak ile başvuran Wilson hastasında, bakır toksisitesinin atağı tetiklemiş olabileceğini akla getirmelidir. Wilson hastalığında dirençli manik belirtiler ile karşılaşıldığında, bakır toksisitesi tedavisi sorgulanmalı ve gerekli konsültasyonlar istenmelidir. Bu yazıda, bir Wilson hastasında d-penisillamin tedavisinin kesilmesiyle ortaya çıkan manik atak sunulmuş ve psikiyatrik tedaviye d-penisillaminin eklenmesi ile klinik belirtilerdeki iyileşme vurgulanmıştır.

Files
EISSN 2475-0581