Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Efficacy of low-dose pramipexole augmentation in the treatment of refractory psychotic depression complicated with tardive dyskinesia: a case report

1.

Psychiatrist, Bayindir State Hospital, İzmir-Turkey

2.

Associate Professor, Department of Psychiatry, Ege University School of Medicine, Izmir-Turke

3.

Consultant Doctor, Department of Neurology, Ege University School of Medicine, Izmir-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011; 21: 353-355
DOI: 10.5455/bcp.20111029071711
Read: 1030 Downloads: 445 Published: 26 February 2021

Tardive dyskinesia (TD) is a severe complication of antipsychotic treatment. Pramipexole can be effective in the treatment of TD due to its D3 dopamine receptor agonist effect. Studies conducted in bipolar depression and treatment-resistant depression (TRD), support the antidepressant effect of pramipexole. Here we present the case of a 55 year-old female. For the treatment of depression, she received antidepressants, anxiolytics and antipsychotics for 2.5 years. When severe bruxism, fidgeting, and serious functional impairment emerged, she was re-hospitalized and diagnosed with TRD and TD. Several combinations of antidepressants, anxiolytic, and antipsychotics were administered. The depression improved partially, but hypochondriac preoccupations and dyskinesia persisted. At the sixth month, pramipexole 0.125 mg/day was added to sertraline 200 mg/day, amitriptyline 60 mg/day, clonazepam 2 mg/day, and biperiden 4 mg/day. The depression and dyskinesia improved and she was discharged. TRD and TD improved within the first 4 weeks of pramipexole administration and no relapse was observed. Pramipexole is a promising agent in the treatment of TRD and TD.


Tedaviye dirençli psikotik bulgulu depresyon ve tardiv diskinezide düşük doz pramipeksol eklenmesiyle görülen düzelme: Bir olgu sunumu

Tardiv Diskinezi (TD) antipsikotiklerin ciddi bir yan etkisidir. Pramipeksol dopamin D3 reseptör agonisti etkisi ile TD tedavisinde etkili olabilir. Bipolar depresyon ve tedaviye dirençli depresyonda (TDD) yapılan çalışmalar, pramipeksol’ün antidepresan etkisini desteklemektedir. Bu yazıda; depresyon tedavisi için 2,5 yıldır çeşitli antidepresan, anksiyolitik ve antipsikotik ilaçlar kullanan, 55 yaşında bir kadın olgu sunulmuştur. Uygulanan tedaviler ile olguda depresyon kısmen düzelse de relapslar önlenememiştir. Olgu, çenede ve ayaklarda beliren istemsiz hareketler ve işlevsellikte belirgin azalma medemiyle TD ve TDD tanıları ile kliniğimize yatırılmıştır. 6 aylık tedavi boyunca çeşitli antidepresan, anksiyolitik ve antipsikotikler etkin doz ve sürelerde kullanılmıştır. Depresyon kısmen düzelmiş, hipokondriyak sanrılar ve diskinezi düzelmemiştir. Yatışının son ayında sertralin 200 mg/gün, amitriptilin 60 mg/gün, klonezepam 2 mg/ gün, biperiden 4 mg/gün kombinasyonuna 0.125 mg/gün pramipeksol eklenmiştir. 4. haftada depresyon ve diskinezi düzelmiş, hasta taburcu edilmiştir. 8 aylık izlemde relaps ya da rekürrens gözlenmemiştir. Pramipeksol TDD ve TD’de ekleme tedavisi olarak umut vaat etmektedir.

Files
EISSN 2475-0581