Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Sodium valproate induced leucocytoclastic vasculitis: a case report

1.

Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, Bilkent, Ankara-Turkey

2.

Mersin Tarsus State Hospital, Department of Psychiatry, Mersin-Turkey

3.

Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Department of Dermatology, Bilkent, Ankara-Turkey

4.

Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, Bilkent, Ankara-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011; 21: 356-358
DOI: 10.5455/bcp.20111029072326
Read: 830 Downloads: 473 Published: 26 February 2021

Sodium valproate is commonly used in psychiatric patients to control behavioral disturbances associated with schizophrenia, bipolar disorder, schizoaffective disorder, and other psychiatric disorders. Leukocytoclastic vasculitis is an infrequently reported adverse drug reaction associated with sodium valproate. Its exact pathogenic mechanism is unknown, but both cell-mediated and humoral immunity appear to play important roles. Drug-induced vasculitis has an identical clinical presentation and identical serologic/ pathologic parameters to idiopathic forms of vasculitis, hence a high index of suspicion is necessary to ascertain its accurate diagnosis. The present case has demonstrated that sodium valproate, which is one of the most important mood stabilizers for long-term treatment of psychiatric disorders, may lead to leukocytoclastic vasculitis. In our opinion, sodium valproate should be added to the list of drugs that can induce vasculitis.


Sodyum valproat’ın indüklediği lökositoklastik vaskülit: Olgu sunumu

Sodyum valproat bipolar bozukluk, şizoaffektif bozukluk, şizofreni ve diğer psikiyatrik bozukluklarla ilişkili davranış problemlerini kontrol etmek için psikiyatri hastalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sodyum valproat’a bağlı ilaç yan etkisi olarak, lökositoklastik vaskülit (LCV) nadir olarak bildirilmiştir. LCV’in patojenik mekanizması bilinmemekte olup hücre aracılı ve humoral immünite birlikte önemli rol oynuyor gibi görünmektedir. İlaca bağlı vaskülit, vaskülitin idyopatik formu ile benzer klinik ve serolojik/patolojik özellikler göstermektedir, kesin tanı için şüpheyle yaklaşım gereklidir. Bu olguda psikiyatrik bozuklukların uzun dönem tedavisinde önemli bir yeri olan duygudurum dengeleyicilerden sodyum valproat’ın LCV’e yol açabileceği gösterilmiştir. Bizim düşüncemize göre, vaskülite neden olabilen ilaçlar listesine sodyum valproat da eklenmelidir.

Files
EISSN 2475-0581