Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Body mass index and sexual dysfunction in males and females in a population study

1.

Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, Ankara - Turkey

2.

Ankara University School of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara - Turkey

3.

World Health Organization

4.

Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Ankara - Turkey

5.

Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases, Ankara - Turkey

6.

Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Neurology, Istanbul - Turkey

7.

Erciyes University, Department of Neurology, Kayseri - Turkey

8.

Izmir Dr. Suat Seren Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases, Izmir - Turkey

9.

Mersin University, Department of Neurology, Mersin - Turkey

10.

Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Manisa - Turkey

11.

Dokuz Eylul University, School of Medicine, Department of Neurology, Izmir - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2014; 24: 76-83
DOI: 10.5455/bcp.20130925023705
Read: 906 Downloads: 584 Published: 15 February 2021

The association of obesity with sexual dysfunctions is complex and far from clear. Most former studies consisted of small samples and did not control several possible confounding factors. Our aim was to investigate the association of BMI with current sexual dysfunction in males and females in a nationally representative population sample after controlling for age, the presence of cardiovascular disorders, diabetes, hypertension, thyroid diseases, anxiety and depression and also menopause in women. The sample included a total of 4162 subjects (2081 females and 2081males). The most frequent sexual problem was premature ejaculation (8.8%) in males and hypoactive sexual desire disorder (13.9%) in females. Univariate analysis showed that hypoactive sexual desire and erectile dysfunction in males and hypoactive sexual desire, lack of pleasure from sexuality and sexual pain in females were associated with obesity. Multivariate analysis indicated that age was significantly associated with almost all types of sexual problems in both sexes. The risks of having no active sexual life, hypoactive sexual desire, lack of pleasure from sexuality and erectile dysfunction were higher in males with diabetes mellitus. Depression and anxiety were associated with all types of sexual problems in females and with no active sexual life, hypoactive sexual desire, erectile dysfunction and premature ejaculation in men. In both sexes BMI was not associated with sexual problems after the confounding factors were controlled. The association of obesity with sexual dysfunction might be mediated by other factors.


Bir populasyon çalışmasında kadın ve erkeklerde vücut kitle indeksi ve cinsel işlev bozuklukları

Obezite ile cinsel işlev bozukluklarının ilişkisi karmaşıktır ve tam olarak açıklığa kavuşmamaıştır. Önceki çalışmaların birçoğu küçük örneklemlerle gerçekleştirilmiştir ve birçok olası değişken kontrol edilmemiştir. Çalışmanın amacı, ulusal olarak temsil edici bir örneklemde yaş, kardiyovasküler sorunlar, diyabet, hipertansiyon, tiroid hastalıkları, uyku bozuklukları, anksiyete ve depresyon değişkenlerinin kontrol edilmesinden sonra, vücut kitle indeksi (VKI) ile şu andaki cinsel işlev bozukluklarının ilişkisinin kadın ve erkeklerde incelenmesidir. Örneklem 4162 olguyu içermektedir (2081 kadın ve 2081 erkek). Erkeklerde en sık raslanan cinsel işlev bozukluğu prematür ejekulasyon (8.8%) iken kadınlarda hipoaktif cinsel istek (13.9%) olarak saptanmıştır. Tek değişkenli analizler erkeklerde hipoaktif cinsel istek ve ereksiyon disfonksiyonunun; kadınlarda ise hipoaktif cinsel istek, cinsellikten zevk almama ve cinsel ağrı yakınmalarının obezite ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Çok değişkenli analizler ise yaşın her iki cinsiyette de hemen hemen bütün cinsel işlev bozuklukları ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Aktif cinsel yaşam olmaması, hipoaktif cinsel istek, cinsellikten zevk almama ve ereksiyon bozukluğu riskleri diyabetik erkeklerde daha yüksek bulunmuştur.Kadınlarda depresyon ve anksiyete belirtileri bütün cinsel işlev bozuklukları ile yakın bir ilişki gösterirken, erkeklerde hipoaktif cinsel istek, ereksiyon disfonksiyonu ve prematür ejekulasyon ile ilişkilidir. Her iki cinsiyette de diğer değişkenler kontrol edildikten sonra VKİ cinsel sorunlarla ilişkili değildir. Bu bulgular, obezite ile cinsel işlev bozuklukları arasındaki ilişkinin diğer faktörlerin etkisiyle ortaya çıkabileceğini düşündürmektedir.

Files
EISSN 2475-0581