Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Valerian induced hypomania: A case report

1.

Atatürk University, Medical Faculty, Psychiatry Department, Erzurum - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S63-S63
Read: 961 Downloads: 427 Published: 26 March 2021

Herbal medicines are widely used for several conditions and psychiatric disorders such as anxiety, depression, insomnia, and sexual dysfunctions in the world also in Turkey. But contents, mechanisms of the effect and side effects of these medicines are not known completely. Valeriana officinalis (VO) is a phytotherapeutic medication, which is used frequently for insomnia. The adverse effects of its preparationsd, which seen rarely, include headaches, excitability, uneasiness, gastrointestinal effects and dizziness. We represent a case of hypomania after using VO for “test anxiety”. Our case, a 21-year-old female applied with symptoms such as insomnia, rapid speech, increased sociability and sexual interest, cheerfulness which has persisted for the last week. She stated that she had taken VO as decoction in water every night during the last month for test anxiety. Her anxiety was not meeting the criteria of any anxiety disorder. Her past medical and family histories were unremarkable. On psychiatric examination, she had elevated affect, euphoric mood, and rapid speech. Her physical and neurological examinations were unremarkable. Laboratory results were normal. The diagnosis was compatible with hypomania according to DSM-IV. Ketiapin100 mg/day was started and discontinuation of VO was advised. She has recovered completely in one weekand continued ketiapin for one more week and then it was stopped. Her symptoms did not repeat during two months of outpatient follow up. VO preparations, which GABA agonists are used frequently for treatment of anxiety associated with insomnia and muscle tension. In our case, occurance of acute hypomanic symptoms simultaneously after VO usage suggested that hypomania was triggered by VO. There is no case of VO induced hypomania in the literature. We aimed to increase awareness of psychiatric side effects of herbs. More studies are necessary about mechanisms of the effects and side effects of these agents.


Kedi otuna (valeriana officinalis) bağlı hipomami: Olgu sunumu

Bitkisel ürünler dünyada ve Türkiye’de anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve cinsel işlev bozuklukları gibi psikiyatrik rahatsızlıklar ve birçok nedenle yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu drogların içeriği, etki mekanizmaları ve yan etkileri tam olarak bilinmemektedir. Daha çok uykusuzluk için kullanılan kedi otu yan etkisi az bir ürün olmakla beraber nadiren başağrısı, sinirlilik, huzursuzluk, gastrointestinal etkiler ve baş dönmesi yapabildiği biliniyor. Biz sınav kaygısı nedeniyle kedi otu kullanan bir hastada gelişen hipomani olgusu sunacağız. Olgu; 21 yaşında, kadın, 1 haftadır olan uykuda azalma, hızlı konuşma, sosyallik ve cinsel ilgide artış, neşelilik yakınmalarıyla başvurdu. Yaklaşık 1 aydır herhangi bir anksiyete bozukluğu tanısını karşılayacak derecede olmayan sınav kaygısı nedeniyle temin ettiği “Valeriana officialis” drogunu her akşam kaynatarak, içtiği öğrenildi. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Ruhsal muayenede;duygulanımı yükselmiş, duygudurum öforik, konuşma miktarı ve hızı artmıştı. Fizik, nörolojik muayenesi ve laboratuvar sonuçları normaldi. DSM-IV’e göre hipomani tanısını karşılıyordu. Hastaya bahsi geçen otu bir daha içmeyip; günlük 100 mg ketiapin kullanması önerildi. Bir hafta sonraki kontrolünde şikayetleri tamamen geçmişti. Ketiapin 1 hafta sonra kesildi. Sonraki 2 ay kontrollere çağrılan hastanın şikayetleri tekrarladı. Bir GABA agonisti olan Valeriana officinalis kökü preparatları sıklıkla uykusuzluk ve kas gerginliğiyle ilişkili anksiyete tedavisinde kullanılmaktadır. Olgumuzda Valeriana officinalis kullanımına eş zamanlı gelişen akut hipomanik dönem belirtilerinin olması hipomaniyi tetiklediğini düşündürmüştür. Literatürde kedi otu kullanımı ile ilişkili hipomani olgusuna rastlamadık. Bu olgu sunumu ile bitkisel ilaçların olası psikiyatrik sonuçları üzerine olan farkındalığı artırmak amaçlanmıştır. Bu ajanların etki mekanizmaları ve yan etkileriyle ilgili daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır.

Files
EISSN 2475-0581