Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Temperament and character profiles of end stage renal disease patients undergoing hemodialysis and peritoneal dialysis

1.

Assistant Professor, Kahramanmaras Sutcuimam University Faculty of Medicine Department of Psychiatry, 46100 Kahramanmaras-Turkey

2.

Assistant Professor, Inonu University Faculty of Medicine Department of Public Health, Malatya-Turkey

3.

Associate Professor, Kahramanmaras Sutcuimam University Faculty of Medicine Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, 46100, Kahramanmaras-Turkey

4.

Kahramanmaras State Hospital, Psychiatry, Kahramanmaras-Turkey

5.

Kahramanmaras State Hospital, Internal Medicine, Kahramanmaras-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011; 21: 201-209
DOI: 10.5455/bcp.20110501043857
Read: 801 Downloads: 468 Published: 25 February 2021

The aim of this study was to evaluate the temperament and character profiles of end stage renal disease patients (ESRD) undergoing hemodialysis and peritoneal dialysis and to compare the results with those of healthy controls. The study population consisted of 39 hemodialysis patients (24 female, 15 male), 30 peritoneal dialysis patients (16 female, 14 male), and 39 age and gender-matched healthy control subjects (24 female, 15 male). All participants were instructed to complete a self-administered 240- item temperament and character inventory (TCI) and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Novelty Seeking and Self-Directedness scores were significantly lower in patients. There was no difference between hemodialysis and peritoneal dialysis patients regarding depression and anxiety scores. There were no significant correlations between TCI scores and laboratory variables. Studies in this area may lead to the development of specific and focused interventions for temperament and character profiles in HD and PD patients. We suggest that evaluation and treatment of ESRD patients should also include psychosomatic approaches in clinical practice.


Hemodiyaliz ve periton diyalizine giren son dönem böbrek yetmezliği hastalarında mizaç ve karakter özellikleri

Çalışmanın amacı hemodiyaliz ve periton diyalizine giren son dönem böbrek yetmezliği hastalarında mizaç ve karakter özelliklerini araştırmak ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır. Çalışmanın örneklemi 39 hemodiyaliz hastası (24 kadın, 15 erkek), 30 periton diyalizi hastası (16 kadın, 14 erkek) ve yaş, cinsiyet yönünden eşleşmiş 39 sağlıklı kontrolden (24 kadın, 15 erkek) oluşmaktadır. Tüm katılımcılar 240 soruluk mizaç ve karakter envanterini (MKE) ve hastane anksiyete depresyon ölçeğini doldurdu. Yenilik arayışı ve kendini yönetme puanları hastalarda anlamlı şekilde düşüktü. Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastaları arasında depresyon ve anksiyete skorları yönünden fark yoktu. MKE puanları ve laboratuvar değişkenleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Bu alanda yapılacak çalışmalar, hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarının mizaç ve karakter özelliklerine özel müdahalelerinin geliştirilmesini sağlayacaktır. Son evre böbrek yetmezliği olan hastaların değerlendirme ve tedavisinde klinik pratikte psikosomatik yaklaşımların da dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Files
EISSN 2475-0581