Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Perspectives

Sodium and depression: hypothetical associations

1.

Ipekyolu State Hospital, Van - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 107-112
DOI: 10.5455/bcp.20121112025839
Read: 703 Downloads: 433 Published: 19 February 2021

Sodium is the major extracellular cation in body fluids and an essential electrolyte for the transmission of nerve impulses. Serum sodium concentration is controlled by vasopressin (AVP). AVP may play an important role in the pathophysiology of depression. There is also some evidence suggesting that depression is associated with a considerable increase in residual sodium, which returns to normal after recovery. This paper aims to present the relationship between sodium and depression.


Sodyum ve depresyon: hipotetik ilişkiler

Sodyum hücre dışı beden sıvısında bulunan önemli bir katyon ve sinir iletimi için gerekli olan bir elektrolittir. Serum sodyum konsantrasyonu vasopressin tarafından kontrol edilir. Vasopressin depresyon patofizyolojisinde de önemli rol oynamaktadır. Depresyonunun artmış rezidüel sodyum (hücre içi ve az miktarda kemikte bulunan sodyum) miktarıyla ilişkili olduğu, tedavi sonrası normal seviyelere döndüğüne ilişkin bazı bulgular mevcuttur. Bu yazıda sodyum ve depresyon arasındaki hipotetik ilişkiler ele alınmıştır.

Files
EISSN 2475-0581