Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Shared psychotic disorder: A case report

1.

Abant İzzet Baysal University, İzzet Baysal Medical Faculty, Department of Psychiatry, Bolu - Turkey

2.

Erciyes University, Medical Faculty, Department of Psychiatry, Kayseri - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S73-S73
Read: 708 Downloads: 410 Published: 26 March 2021

Shared psychotic disorder (SPD) is defined as delusional beliefs of a subject that are transmitted to one or more people, who have close relations.Content of shared delusions should be identical or similar, and other individuals should provide support each other’s delusions. This case presentation is about a young girl, who had sudden-onset of delusions and her mother, who developed same delusions one month later.

Primary Case: A 21 year old female started to suspect everything approximately two months ago. She started to state that her meal poisoned and she would be killed. She was hospitalized. Cranial MRI was normal. PANSS Score was 118. Olanzapine 10 mg/d and diazepam 10 mg/d were started. Paliperidone 6 mg/d was added on day 4 of the treatment upon persistence of severe delusions. Diagnosis of delusional disorder was made and the patient was in partial remission with partial insight when she was discharged at Day 14 of the treatment. Maintenance treatment included olanzapine 10 mg/d and paliperidone 6 mg/d. PANSS score regressed to 48 points at Week 6 of the treatment and she achieved complete remission.

Secondary Case: A 51 years old female patient. Just one month after her daughter suffered above mentioned disorder, she started to claim that they were entrapped, they are besieged and their foods are poisoned. PANSS score was 111. She was started treatment with olanzapine 10 mg/d and diazepam 10 mg/d. She was discharged in partial remission on Day 14. PANSS score regressed to 43 points at Week 6 during follow-up period and the patient achieved complete remission. Shared psychosis is a result of pathological relationship between two or more people, who have close relations and are socially isolated. It is believed that more case presentations are required to understand pathophysiology of this unknown disease.


Paylaşılmış psikotik bozukluk: Olgu sunumu

Paylaşılmış psikotik bozukluk bir kişinin hezeyanlı düşüncelerinin yakın ilişkide olduğu bir veya daha fazla insana aktarımı olarak tanımlanmıştır. Paylaşılan sanrıların içeriği aynı ya da benzer olmalı, kişiler birbirlerinin sanrılarını desteklemelidir. Bu olgu sunumunda; aniden hezeyanları başlayan bir kız ve ondan bir ay sonra aynı hezeyanları geliştiren bir anneden bahsedilecektir.

Birincil Vaka: 21 yaşında, kadın iki ay önce nişanlısına ‘siz bizi borç batağına sürüklemek istiyorsunuz’, ‘bize zarar vermek istiyorsunuz’, ‘tüm malımızı alacaksınız’ demeye ve herşeyden kuşkulanmaya başlamış. Arkasından planlar yapıldığını, kendisine zarar vermek istediklerini, yemeğine zehir atıldığını, öldürüleceğini söylemeye başlamış. Hasta kliniğimize yatırıldı. Kranial MR ve EEG’si normaldi. PANSS skoru 118 olarak bulundu. Hastaya olanzapin 10 mg/g ve diazepam 10 mg/g tedavileri başlandı. Hezeyanlarının şiddetle devam etmesi üzerine tedavinin 4. gününde paliperidon 6 mg/g eklendi. Sanrısal bozukluk tanısı ile tedavinin 14. gününde kısmen iç görü kazanmış olarak kısmi remisyonda taburcu edildi. Tedavisi olanzapin 10 mg/g ve paliperidon 6 mg/g olarak devam etti. Takiplerde tedavinin 6. haftasında PANSS skoru 48’e geriledi ve tam remisyona girdi.

İkincil Vaka: 51 yaşında, kadın hasta. Kızı rahatsızlandıktan bir ay sonra tuzağa düşürüldüklerini, etraşarının sarıldığını, yemeklerine zehir atıldığını söylemeye başlamış. Hastaneye yatışında PANSS skoru 111 idi. Olanzapin 10 mg/g, diazepam 10 mg/g tedavilerine başlandı. Yatışının 14. gününde kısmi remisyonda taburcu edildi. Takiplerde PANNS skoru tedavinin 6ncı haftasında 43’e geriledi ve hasta tam remisyona girdi. Paylaşılmış psikoz, yakın ilişki içinde ve sosyal izole olan iki insanın patolojik ilişkisinin bir sonucudur. Genetik etkenler ve yakın ilişkilerin hangi oranda etkili olduğunu saptayabilmek ve bu gizemli hastalığın patofiyolojisini anlayabilmek için daha çok olgu bildirimine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
 

Files
EISSN 2475-0581