Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Recurrence of major depressive disorder following a switch from escitalopram to St. John’s Wort: a case report

1.

Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Department of Psychiatry, Istanbul - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2014; 24: 180-183
DOI: 10.5455/bcp.20130730124515
Read: 770 Downloads: 471 Published: 15 February 2021

Hypericum perforatum extracts, popularly known as St. John’s wort (known as “sarı kantaron” in Turkish) are widely used for the treatment of major depression, especially in German speaking countries. Data on the effectiveness of such extracts for the maintenance treatment of major depression is limited. In this case report, a female patient who was euthymic under escitalopram treatment and experienced a recurrence of depression following a switch to St. John’s wort will be described.


Majör depresif bozuklukta essitalopram’dan sarı kantaron’a geçilmesini izleyen yineleme: Bir olgu sunumu

Ülkemizde daha çok sarı kantaron, yurt dışında ise St. John’s wort olarak bilinen hypericum perforatum bitkisinden elde edilen ekstreler, özellikle Almanca konuşulan ülkelerde majör depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu maddelerin majör depresyonun idame tedavisindeki etkinliği hakkındaki veriler sınırlıdır. Bu olgu sunumunda yineleyici majör depresif bozukluğu olup, ötimik dönemde iken idame tedavisi olarak kullandığı essitalopramın yerine sarı kantaron kullanmaya başlamasının ardından depresyonu yineleyen bir kadın hasta bildirilmektedir.

Files
EISSN 2475-0581