Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Prevalence of mental retardation in young males in turkey between the years of 2009-2011: Crosssectional study

1.

Department of National Defence, Ankara - Turkey

2.

Department of Psychiatry, Gulhane School of Medicine, Ankara - Turkey

3.

Department of Public Health, Gulhane School of Medicine, Ankara - Turkey

4.

Department of Chief of Staff, Personnel Department, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S112-S112
Read: 720 Downloads: 443 Published: 24 March 2021

Objective: It is more common in men than in women. Mental retardation is one of the most common causes of disability among children in both developed and developing countries. At studies in the literature, the frequency of mental retardation appears to be ranging from 84.3 to 3.4 per 1000 person.

Method: This cross-sectional study was conducted by examining the medical reports of 1,777,442 individuals who were obliged to apply for Turkish Military Service for health examination between 2009-2011. The number of individuals used in the calculation of prevalence by year was 579.458 for 2009, 583.254 for 2010 and 614.730 for 2011.

Results: In our study, the diagnosis of mental retardation made up 68.5% of psychiatric disorders. This is followed by 15.3% with diagnosis of psychotic disorders.

Conclusion: The prevalence of mental retardation by years was found to be 6.4 per thousand for 2009, 7.2 per thousand for 2010 and 7.1 per thousand for 2011.


Türkiye’de 2009-2011 yılları arasında genç erişkin erkeklerde mental retardasyon sıklığı: Kesitsel bir çalışma

Amaç: Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmektedir. Mental retardasyon gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocuklar arasında en sık sakatlığa yol açan nedenlerin başında gelmektedir. Literatürde yapılan çalışmalarda mental retardasyon sıklığının her 1000 kişide 3,4 ile 84,3 arasında değişen değerlerde olduğu görülmektedir.

Yöntem: Kesitsel olarak planlanan bu çalışma 2009-2011 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerine askerlik muayenesi için müracaat eden 1.777.442 yükümlüye ait sağlık raporlarının incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Yıllara göre prevalans hesaplamasında kullanılan yükümlülerin sayıları 2009 yılı için 579.458, 2010 yılı için 583.254 ve 2011 yılı için 614.730’dur.

Bulgular: Çalışmamızda psikiyatrik hastalıklar arasında en fazla işlem yapılan tanı %68.5’lik oranı ile mental retardasyondu. Bu oranı %15.3 ile psikotik bozukluklar takip etmekteydi.

Sonuç: Mental retardasyonun yıllar içerisindeki prevalansı 2009 yılı için binde 6,4, 2010 yılı için binde 7,2, 2011 yılı için binde 7,1 olarak tespit edilmiştir. Literatürde yapılan çalışmalarda mental retardasyon sıklığının her 1000 kişide 3,4 ile 84,3 arasında değişen değerlerde olduğu görülmektedir.
 

Files
EISSN 2475-0581