Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Prevalence of lifetime tobacco, alcohol and drug use among 10th grade students in Istanbul

1.

Treatment and Training Center for Alcohol and Substance Dependence (AMATEM), Bakirkoy State Hospital for Psychiatric and Neurological Diseases, Istanbul - Turkey

2.

Acibadem University Faculty of Medice, Department of Psychiatry, Istanbul - Turkey

3.

Department of Psychiatry, Baltalimani State Hospital for Muskuloskeletal Disorders, Istanbul, Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2014; 24: 201-210
DOI: 10.5455/bcp.20140131023259
Read: 770 Downloads: 439 Published: 16 February 2021

Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of lifetime tobacco, alcohol and drug use among 10th grade students in Istanbul, Turkey.

Method: A cross-sectional online self-report survey was conducted in 45 schools from 15 districts in Istanbul. The questionnaire included sections about demographic data, substance use in family or in environment, school life, social contacts and use of substances including tobacco, hookah, alcohol, marijuana, volatiles, heroin, cocaine, non-prescribed legal tranquillizers (benzodiazepines, alprazolam etc.) and illegal tranquillizers (flunitrazepam). The analyses were conducted based on 4957 subjects.

Results: A trial at least once in life is observed mostly in hookah use (45.4%), followed by alcohol (34.2%), cigarettes (24.4%), volatile substances (4.9%), benzodiazepines (3.8%), marijuana (2.9%), cocaine (0.6%) and heroin (0.4%), respectively. The risk of heroin, ecstasy or marijuana use was significantly higher among male students. Our data also show that using tobacco or alcohol increases the risk of use of all other substances.

Conclusion: We believe that determining current substance use data in Istanbul, which has a heterogeneous structure and a population of 15 million, is very important. Nevertheless, it is obvious that a study covering different geographical regions of Turkey is also necessary.


İstanbul’da 10. sınıf öğrencileri arasında yaşam boyu tütün, alkol ve madde kullanım yaygınlığı

Amaç: Bu çalışmanın amacı İstanbul/Türkiye’de 10. sınıf öğrencileri arasında yaşam boyu tütün, alkol ve madde kullanma yaygınlığını belirlemektir.

Yöntem: İstanbul’un 15 farklı ilçesinde 45 okulda kesitsel yapılan online kendi-bildirimli anket çalışmasıdır. Soru formu demografik verileri, ailede ya da çevrede madde kullanımı, okul yaşamı, sosyal iletişim ve tütün, nargile, alkol, esrar, uçucular, eroin, kokain, reçete edilmemiş yasal sakinleştiriciler (benzodiazepinler, alprazolam vs.) ve yasal olmayan sakinleştiricileri (flunitrazepam) de içeren madde kullanımı bölümlerini içermekteydi. Analiz 4957 olguyu temel alarak yürütülmüştür.

Bulgular: Yaşam boyu en az bir kez deneme oranı en yüksek nargile kullanımındaydı (%45.4). Onu sırasıyla alkol (%34.2), sigara (%24.4), uçucu maddeler (%4.9), benzodiazepin (%3.8), esrar (%2.9), kokain (%0.6) ve eroin (%0.4) takip etmekteydi. Eroin, ecstasy ve esrar kullanım riski erkek öğrencilerde daha yüksekti. Ayrıca verilerimiz tütün kullanımının diğer tüm maddelerin kullanım riskini arttırdığını göstermiştir.

Sonuç: Onbeş milyon nüfusu ve heterojen yapısı ile İstanbul’da halihazırdaki madde kullanım verilerini belirlemenin önemli olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerini kapsayan bir çalışmanın gerekliliği de ortadadır

Files
EISSN 2475-0581