Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Osmotic Release Oral System Methylphenidate is more effective than Immediate Release Methylphenidate: a retrospective chart review in Turkish children with attention deficit hyperactivity disorder

1.

Ege University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Izmir - Turkey

2.

Ege University Faculty of Education, Department of Psychological Counseling and Guidance, Izmir - Turkey

3.

Hacettepe University Cancer Institute, Department of Preventive Oncology, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2014; 24: 342-349
DOI: 10.5455/bcp.20141009112739
Read: 810 Downloads: 501 Published: 16 February 2021

Objective: The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of osmotic release oral system methylphenidate (OROS-MPH) compared with immediate release methylphenidate (IR-MPH) in Turkish children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

Method: The medical records of primary school-aged children, who were first-time referrals to the outpatient clinic, were reviewed; 67 children receiving OROS-MPH and 47 children receiving IR-MPH were recruited for the study. A total of 114 children receiving treatment for ADHD were evaluated over 8 weeks.

Results: The total Turgay DSM-IV Based Child and Adolescent Behavior Disorders Screening and Rating Scale scores from both the parent and teacher forms decreased significantly in both groups over 8 weeks (p<0.001). OROS-MPH was found to be superior to IR-MPH when comparing baseline-to-8th-week- mean inattention score changes on both the teacher (p=0.007) and parent (p=0.015) forms. OROS-MPH and IR-MPH were both well tolerated, with similar sideeffect profiles.

Conclusion: OROS-MPH was found to be effective and safe in the treatment of ADHD symptoms in Turkish children.


OROS-Metilfenidat IR-Metilfenidattan daha etkilidir: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan Türk çocuklarında retrospektif bir araştırma

Amaç: Bu çalışmanın amacı DEHB olan Türk çocuklarında IR-MPH ile karşılaştırıldığında OROS-MPH’nın etkinlik ve güvenliğinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: Ayaktan hasta kliniğine ilk kez başvuran ilkokul çağındaki çocukların tıbbi kayıtları gözden geçirilmiş, OROS-MPH alan 67 çocuk ile IR-MPH alan 47 çocuk çalışmaya alınmış, DEHB için tedavi gören toplam 114 çocuk 8 hafta boyunca takip edilmiştir.

Bulgular: Hem aile hem de öğretmen değerlendirmelerinde Turgay DSM-IV’e Dayalı Çocuk ve Ergen Davranım Bozuklukları Tarama ve Değerlendirme Ölçeği puanlarında 8 hafta sonunda azalma izlenmiştir (p<0.001). Başlangıç-8. hafta ortalama dikkatsizlik puan karşılaştırmalarında OROS-MPH’nın IR-MPH’a göre hem öğretmen (p=0.007) hem de aile (p=0.015) formlarında daha üstün olduğu tespit edilmiştir. OROS-MPH ve IR-MPH’nın ikisi de iyi tolere edilmiştir ve yan etki profilleri benzer çıkmıştır.

Sonuç: OROS-MPH’nın Türk çocuklarında DEHB semptomlarının tedavisinde etkin ve güvenli olduğu görülmüştür.

Files
EISSN 2475-0581