Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Editorial

Modulation of central nitric oxide as a therapeutic strategy for schizophrenia

1.

Neurochemical Research Unit, Department of Psychiatry, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada

2.

GATA Haydarpasa Training Hospital, Department of Psychiatry, IstanbulTurkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2010; 20: 115-119
Read: 663 Downloads: 464 Published: 26 February 2021

Despite recent advances in antipsychotic drug development, pharmacological management of schizophrenia remains relatively unsatisfactory. There is growing evidence that modulation of central nitric oxide may offer a novel therapeutic strategy for the treatment of schizophrenia. Therefore, this editorial presents pathophysiology of central nitric oxide relevant to schizophrenia and mechanism of antipsychotic drugs. Novel strategies of modulating nitric oxide as a potential pharmacotherapeutic strategy for schizophrenia are presented.


Şizofreni için yeni tedavi stratejileri olarak nitrik oksit modülasyonu

Antipsikotik ilaç geliştirilmesindeki son ilerlemelere rağmen, şizofreninin farmakolojik yönetimi görece yetersiz kalmaktadır. Santral nitrik oksit modülasyonuna dair artan kanıtlar şizofreni tedavisi için yeni bir tedavi stratejisi sunabilir. Bu nedenle, bu editöryal yazıda şizofreni ve antipsikotik ilaçların mekanizması ile santral nitrik oksit patofizyolojisi ilişkisi anlatılmaya çalışılmaktadır. Nitrik oksit modülasyonunun yeni stratejileri şizofreni için potansiyel bir farmakoterapi yöntemi olarak karşımızda durmaktadır.

Files
EISSN 2475-0581