Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Aripiprazole in the treatment of trichotillomania: a case report

1.

Isparta Military Hospital, Isparta- Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2010; 20: 176-178
Read: 827 Downloads: 451 Published: 26 February 2021

Trichotillomania (TM) is a rare psychiatric disorder, and recognized with its complications effecting functionality. A number of pharmacological agents and psychotherapy have been used in the treatment of TM. There are few publications of drug therapy for TM and no consensus has been established yet. This 16 year-old female patient with TM will be the second case in the literature treated by aripiprazole.


Trikotilomani tedavisinde aripiprazol: Olgu sunumu

Trikotilomani işlevselliği etkileyebilen nadir görülen psikiyatrik bozukluklardan biridir. Tedavisinde birçok farmakolojik ajan ve psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. TM’nin ilaçla tedavisine ilişkin bir kaç yayın bulunmakla birlikte henüz görüş birliğine varılmamıştır. Bu makalede, 16 yaşında TM’li kadın olgu bir atipik antipsikotik olan aripiprazol ile tedavi edilmiş olup bu olgu, aripiprazole yanıt verdiği bildirilen literatürdeki ikinci TM olgusudur.

Files
EISSN 2475-0581