Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Manik episode after the consumption of energy drink: A case report

1.

Ankara Numune Educational and Research Hospital, Psychiatry Clinic, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S115-S115
Read: 649 Downloads: 460 Published: 23 March 2021

Inside the all energy drinks including energy drink there are many compounds like taurine,caffein,inositol in different proportions and it is thought that some of these compounds are effective in the initiation or exacerbation of manic episodes. In literature, 3 case reports have been found related to manic episodes that occured after consumption of energy drink. The purpose of this case report is to note that energy drink, considering the frequency of consumption amongst teenagers, can possibly cause manic episodes even in the individuals who don’t have any risk of mood disorders. SA is 21 years old and male. 2 days ago, after the consumption of 1 can of energy drink, patient having less sleep , an increase in the amount of speech, occasional nervousness, greater amounts of money spending, increase in self-confidence and sexual interest. He has been brought to our hospital by his family and hospitalized. The personal and family history checked and no psychopathology has been detected. He had grandiose delusions. Manic symptoms of the patient who has been followed up in our clinic with quetiapine 900 mg/day treatment, subsided in a few days. He was discharged on the 22nd day of his hospitalization.In outpatient follow up, the patient did not consume any energy drink and no psychiatric problem was experienced. The 21 years old male patient we present is the first case that differs from the likes in the literature in ways that the case is younger then the previous cases, he has not family history of psychiatric disorder and manic symptoms had started just within 6 hours after the consump.With the presantation of this case report, energy drink and mania relation is explained in a way that by which mechanisms energy drink can induce the mania. In patients, especially young population, having bipolar disorder and diagnosed with acute manic episode it shall also be questioned that, along with the substance abuse, whether there is a energydrink consumption.


Enerji içeceği tüketimi sonrası manik epizod: Olgu sunumu

Enerji içeceklerinin de dahil olduğu tüm enerji içeceklerinin içinde taurin, kafein, inositol gibi pek çok bileşen farklı oranlarda bulunmaktadır ve bu bileşenlerden bazılarının manik epizodların başlamasında ya da alevlenmesinde etkili olduğu düşünülmektedir. Literatürde enerji içeceği tüketimi sonrasında gelişen manik epizodlarla ilgili 3 adet olgu sunumu bulunabilmiştir. Bu yazının amacı, özellikle gençler arasında kullanım sıklığı göz önünde bulundurulduğunda, enerji içeceklerinin duygudurum bozukluğu açısından risk taşımayan bireylerde bile manik epizoda yol açabileceğine dikkat çekmektir. Olgu SA, 21 yaşında ve erkek hastadır. İki gün önce 1 kutu enerji içeceği kullanımından kısa süre sonra uyku ihtiyacı azalan, hareketliliği artan, çok ve garip konuşmaya başlayan ara ara sinirliliği olan, para harcama miktarı artan, özgüven artışı ve cinsel ilgi artışı olan hasta ailesi tarafından hastanemize getirildi. Hastanın servisimize yatışı yapıldı. Özgeçmişi ve soygeçmişi sorgulandığında herhangi bir psikopatoloji tespit edilmedi. Grandiyöz hezeyanları mevcuttu. Ketiapin 900 mg/gün ile kliniğimizde takip edilen hastanın manik semptomları birkaç günde azaldı. Yatışının 22. gününde tam remisyonla taburcu edildi. Hasta takiplerinde enerji içecekleri kullanmadı ve herhangi bir psikiyatrik problem yaşamadı. Sunmuş olduğumuz 21 yaşındaki erkek hasta; özgeçmiş ve soy geçmişinde herhangi bir psikopatolojisi olmaması, bir kutu enerji içeceği tüketimi sonrasında 6 saat içinde manik semptomlarının başlaması ve diğer olgulara göre çok daha genç yaşta olması yönüyle literatürdeki benzerlerinden ayrılan ilk olgudur. Bu olgu sunumuyla enerji içeceklerive mani ilişkisi, enerji içeceklerinin hangi mekanizmalarla maniyi tetikleyebileceği açıklanmıştır. Bipolar bozukluğu olan veya akut mani atağıyla gelen özellikle genç hastalarda madde kullanımının yanı sıra enerji içeceği tüketiminin de sorgulanması gerekmektedir.
 

Files
EISSN 2475-0581