Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Infection risk in psychiatric patients: A case report

1.

Dicle University School of Medicine, Department of Psychiatry, Diyarbakir - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S161-S161
Keywords : Catatonia, sepsis
Read: 727 Downloads: 431 Published: 24 March 2021

Catatonia may occur in some psychiatric disorders such as schizophrenia, bipolar disorder, depression. Bacterial infections generally occur in patient whom long-term hospitalized and immune system weakened. We reported a case of sepsis, which was diagnosed to have bipolar disorder depressive episode with catatonic features that has been hospitalized in our clinic and resist to food and drug intake for 67 days. 21 year old male patient, wasdiagnosed to have bipolar disorder. He was admitted with depressed mood, anhedonia, decreased self care, deceased appetite and sleep, mutism, immobility, negativism and resistant to food and drug intake. He was diagnosed to have bipolar disorder depressive episode with catatonic features. He was hospitalized and olanzapine 20 mg/day, electroconvulsive therapy (ECT) were started. 12 sessions of ECT were administered. He didn’t respond to this treatment regimen adequately and valproate was started and dose wasgradually increased to 1500 mg/day. He partially responded to the existing treatment. At the 7th week of the treatment the patient’s body temperature increased to 38.8 °C and platelet count decreased from 420.000 to 52.000/ml. We stopped all treatments in reference to the proposal of internalist. Escherichia coli and Citrobacter youngae were isolated from his blood culture. Then the patient was diagnosed to have sepsis and prescribed antibiotics and supportive treatment without psychotropic medication. By the first week of antibiotic treatment, he started to talk spontaneously, and the amount of speech and psychomotor activity increased significantly. Psychiatric patients, who are immobilized and hospitalized for a long time, may resist to drug-food intake,Lack of self-care is a predisposition to infection. In case of a worsening in the clinical state of the patients with catatonia, a severe psychiatric condition, clinicians should keep in mind that organic pathologies like sepsis may contribute to deterioration of the patient if the worsening happens after ECT treatment.


Psikiyatri hastalarında enfeksiyon riski: Bir olgu sunumu

Katotoni şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon gibi psikiyatrik hastalıklarda görülen bir tablodur. Bakteriyel enfeksiyonlar hastanede uzun süreli yatan ve immün sistemin zayışadığı durumlarda sık ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada 67 gün servisimizde yatan ve yatışının ikinci ayında sepsise giren gıda reddi olan bipolar bozukluk katatonik özelikli depresyon vakasını sunmayı amaçladık. C.P. 21 yaşında bipolar bozukluk tanılı erkek hastadır. Son 15 gündür depresif duygudurum, anhedoni, içe kapanma, özbakımda azalma, iştah-uyku azalması şikayetlerine konuşmamazlık, hareketsizlik, negativizm ve yemek yememe şikayetleri eklenmesi üzerine bipolar bozukluk katatonik özellikli depresif nöbet tanısıyla yatırıldı. Servisimizde hastaya önceden fayda gördüğü olanzapin 20 mg/gün başlandı. Eş zamanlı 12 seans EKT yapıldı. Sonrasında valproat kademeli olarak 1500 mg/gün başlandı. EKT ve verilen ilaçlara rağmen hastada kısmi düzelme görüldü. Hasta yedinci haftada psikiyatrik şikayetleri artınca yapılan muayenesinde; ateşinin 38.8 santigrad derece olduğu ve trombosit düzeylerinin 240.000’den 52.000’e gerilediği görüldü. Dahiliye servisinin önerisiyle hastanın kullandığı tüm ilaçlar kesilip kan kültürü istendi. Kültürde “escherichia coli” ve “citrobacter youngae” üredi. Hastamız psikotrop ilaç kullanmadan sepsis tanısıyla antibiyotik ve destekleyici tedaviyle takip edildi. Antibiyotik tedavisinin birinci haftasında hastanın spontan konuşmaları başladı, psikomotor aktivitesi ve konuşma miktarı belirgin şekilde arttı. Psikiyatrik bozukluklarda hastaların uzun süre hospitalize edilmesi ve immobilize olması, ilaç-gıda reddi olması, özbakımının yetersizliği enfeksiyona yatkınlık oluşturmaktadır. Katatoni gibi ciddi psikiyatrik durumlarda uygulanan EKT sonrası hastanın kötüleşmesi klinisyenlere psikiyatrik tablonun ağırlaşması yanısıra sepsis gibi organik patolojilerin de sözkonusu olabileceğini düşündürmelidir.

Files
EISSN 2475-0581