Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Editorial

In perspective of meta-analyses: Are all of the antidepressants similar?

1.

Psikiyatri Profesörü, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni editörü ve GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri öğretim üyesi, İstanbul-Türkiye

2.

Halk Sağlığı Doçenti, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni bioistatistik editörü ve GATA Halk Sağlığı AD ö¤retim üyesi, Ankara-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2009; 19: 87-92
Read: 660 Downloads: 482 Published: 01 March 2021

According to the World Health Organization (WHO) data and “the national disease burden and cost-effectiveness study” depression is the 4th cause of disease burden in Turkey. During the last 20 years, prescription of antidepressants has risen dramatically in many western countries due to higher number of prescriptions of SSRIs and newer antidepressants, which have progressively become the most commonly prescribed antidepressants. SSRIs are generally better tolerated than tricyclic antidepressants (TCAs), and there is evidence that they work through similar mechanisms. In this article, we will examine the latest systematic reviews and meta-analyses comparing effectiveness and tolerability of antidepressants.


Meta-analizler ışığında: Bütün antidepresanlar aynı mıdır?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada ve “Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik” çalışması sonuçlarına göre Türkiye’de depresyon dördüncü hastalık yükü nedenidir. Bir çok Batı ülkesinde, son 20 yılda, antidepresan kullanımı dramatik bir şekilde artmıştır. Bu durum seçici serotonin gerialım inhibitörlerinin kullanımının ve daha yeni antidepresanların giderek daha yaygın reçetelenmesine bağlıdır. Seçici serotonin gerialım inhibitörleri trisiklik antidepresanlara göre genellikle daha iyi tolere edilmektedirler ve etkinliklerinin benzer olduğuna dair kanıtlar vardır. Bu yazıda antidepresanların etkinlik ve kabul edilebilirliklerini karşılaştıran son dönemlerdeki derleme ve meta-analizleri inceleyeceğiz.

Files
EISSN 2475-0581