Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Galactorrhea due to fluoxetine in a patient with depression and a pituitary adenoma: A case report

1.

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji E¤itim ve Araştırma Hastanesi, Ankara -Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2009; 19: 159-163
Read: 933 Downloads: 484 Published: 01 March 2021

Fluoxetine is one of the selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) used widely for the treatment of various psychiatric disorders, especially depression and anxiety. Galactorrhea is a clinical manifestation which may occur due to medications including SSRIs and also may be due to various medical conditions. In this context; a thirty-seven year old who received fluoxetine treatment for depression and developed galactorrhea is presented. An increase in serum prolactin level with a mass consistent with pituitary adenoma was determined by computer tomography and magnetic resonance imaging. As in all fields of medicine, comorbid diagnosis is extremely important in psychiatry in order to analyze the clinical conditions for treatment and prognosis.


Pitüiter adenomu olan depresif bir hastada fluoksetine bağlı galaktore: Olgu sunumu

Fluoksetin, depresyon ve anksiyete bozuklukları başta olmak üzere pek çok psikiyatrik bozukluğun tedavisinde yaygın olarak kullanılmakta olan selektif serotonin geri alım inhibitörlerinden (SSGİ) birisidir. Galaktore, SSGİ nin de içinde bulunduğu ilaçların yanısıra pekçok tıbbi duruma bağlı olarak ortaya çıkabilen bir klinik tablodur. Bu yazıda; otuz yedi yaşında, depresyon nedeniyle şuoksetin tedavisi almakta iken galaktore gelişen bir olgu sunulmuştur. Olguda serum prolaktin seviyesinde yükseklik, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tetkiklerinde de pitüiter mikroadenoma ile uyumlu kitle lezyonunun varlığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, tıbbın tüm alanlarında olduğu gibi psikiyatride de ortaya çıkan klinik tabloların değerlendirilmesinde komorbit (eş zamanlı) tanıların tespiti , tedavi ve prognoz açısından son derece önemlidir.

Files
EISSN 2475-0581