Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Review

Glycogen synthase kinase-3: a new therapeutic target in mood disorders

1.

Marmara University, School of Pharmacy Department of Pharmacology and Psychopharmacology Research Unit, Istanbul - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 193-198
DOI: 10.5455/bcp.20130624022007
Read: 723 Downloads: 520 Published: 19 February 2021

Mood disorders, including major depressive disorder and bipolar disorder, are common and largely inadequately treated. Additionally, little is known about their etiologies. Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) is a serine/threonine protein kinase, interacting with many signaling pathways. In 1996, lithium was found to inhibit GSK-3 and this discovery led us to the possibility that impaired GSK-3 inhibition is related with mood disorders. In time, animal and human studies encouraged this finding. Evidence is reviewed that depression may be associated with impaired inhibitory control of GSK-3, and mania with hyperstimulation of GSK-3. Mood disorders may result in part from impairments in mechanisms controlling the activity of GSK-3 or GSK-3-regulated functions and substantial evidence supports the conclusion that bolstering the modulatory control of GSK-3 is an important component of the therapeutic actions of drugs used to treat mood disorders and that GSK-3 is a valid target for developing new therapeutic interventions. Future research should identify the causes of dysregulation of GSK-3 in mood disorders and the actions of GSK-3 that contribute to these diseases.


Glikojen sentaz kinaz-3: duygudurum bozukluklarının tedavisinde yeni bir hedef

Majör depresyon ve bipolar bozukluğu kapsayan duygudurum bozuklukları sık rastlanılan, fakat gerektiği gibi tedavi edilemeyen rahatsızlıklardır. Ayrıca, bu hastalıkların etiyolojileri ile ilgili bilinenler yeterli değildir. Bir serin/treonin protein kinaz olan glikojen sentaz kinaz-3 (GSK-3) birçok hücre içi sinyal yolağını modüle eder. 1996 yılında lityumun GSK-3 inhibitörü olduğunun keşfedilmesi, azalan GSK-3 inhibisyonunun duygudurum bozukluklarıyla olası bağlantısını düşündürmüştür. Yapılan deneysel çalışmalar bu veriyi desteklemektedir. Bulgular, depresyonun azalan GSK-3 inhibisyonu, maninin ise aşırı GSK-3 aktivasyonu ile bağlantılı olabileceğini göstermiştir. Ayrıca bahsi geçen rahatsızlıklar, GSK-3 aktivitesini kontrol eden çeşitli sinyal yolaklarıyla da bağlantılı olabilir. Sonuç olarak, GSK-3 aktivitesinin kontrol altında tutulması duygudurum bozuklukları tedavisinde yeni bir hedef haline gelmiştir. Yapılacak çalışmalar duygudurum bozukluklarında GSK-3 aktivitesinin rolüne ve GSK-3 aktivitesinde meydana gelen değişikliğin sebeplerini ortaya çıkarmaya odaklanmalıdır.

Files
EISSN 2475-0581