Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Four depression cases treated with maintenance electroconvulsive therapy (ECT)

1.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Hastanesi Psikiyatri AD, Gaziantep-Türkiye

2.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Gaziantep-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2008; 18: 113-118
Read: 698 Downloads: 441 Published: 03 March 2021

Maintenance electroconvulsive therapy (ECT), an ECT regimen within weekly or monthly intervals following a routine cure of ECT, is a useful treatment method for prevention of relapses and recurrences in depression. In this study 4 depressive patients with treatment difficulties related to clinical follow-ups, and their responses to the maintenance ECT were evaluated. All of the patients responded well to the maintenance ECT. No serious side effects interfering with functioning were reported. This is the first study reporting a case series of a maintenance ECT in depressive patients in Turkey


İdame Elektrokonvulsif Terapi (EKT) ile Tedavi Edilen Dört Depresyon Olgusu

İdame Elektrokonvulzif Tedavi (idame EKT), depresyon tedavisinde yineleme ve alevlenmelerin önlenmesi için kullanılabilen önemli bir yöntemdir. İdame EKT; başarılı bir EKT küründen sonra 1 haftadan 1 aya kadar değişen belli aralıklarla uygulanan EKT biçimidir. Bu yazıda çeşitli tedavi engelleri nedeniyle idame EKT ile tedavi edilmiş 4 depresyon hastasının klinik seyri ve bu idame EKT uygulamasının yararları incelenmiştir. Hastaların tamamı tedaviden yarar görmüştür. EKT tedavisi nedeniyle hastaların işlevselliğini etkileyecek derecede bir yan etki gözlenmemiştir. Bu yazıda aktarılan olgular Türkiye’de depresyon hastalarında şimdiye değin bildirilmiş ilk idame EKT serisidir.

Files
EISSN 2475-0581