Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Duloxetine and venlafaxine induced akathisia: two case reports

1.

Erenkoy Neurological and Psychiatric Disorders Training and Research Hospital, Istanbul - Turkey

2.

Erenkoy Training and Research Hospital for Psychiatric and Neurological Disorders, Istanbul - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 357-360
DOI: 10.5455/bcp.20130114021519
Read: 1095 Downloads: 451 Published: 22 February 2021

Akathisia is a movement disorder characterized by involuntary movements resulting in discomfort and restlessness. Drug-induced akathisia is often seen with antidopaminergic antipsychotics but sometimes can be seen with other drugs. The four subtypes of akathisia are: acute, chronic, tardive and deprivation. In this paper, we discuss two discrete patients, who were given venlafaxine and duloxetine for treatment of depressive disorder and generalized anxiety disorder and thereafter developed acute akathisia.


Duloksetin ve venlafaksin ile indüklenmiş akatizi: iki olgu sunumu

Akatizi, huzursuzluk ve rahatsızlık hissi veren hareketlerle karakterize istemsiz bir hareket bozukluğudur. İlaçların indüklediği akatizi daha sıklıkla antidopaminerjik antipsikotiklerle görülmekle birlikte, antipsikotik dışında olan bazı ilaçlarla da akatizi gözlenebilmektedir. Akatizinin akut, geç, kronik ve yoksunluk şeklinde alt tipleri vardır. Bu yazıda sırasıyla depresif bozukluk tanısı ile venlafaksin ve yaygın anksiyete bozukluğu tanısı ile duloksetin tedavisi alan iki olguda ortaya çıkan akut akatizi tablosu sunulmuştur.

Files
EISSN 2475-0581