Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Cognitive Functions in Bipolar Manic, Depressed and Remission Episodes

1.

Department of Psycchiatry, Gulhane Military Medical Academy, Ankara - Turkey

2.

Department of Psychiatry, Gulhane School of Medicine, Ankara-Turkey

3.

Military Hospital, Eskisehir - Turkey

4.

Department of Psychiatry, Haydarpasa Training Hospital, Gulhane Military Medical Academy, Istanbul - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2014; 24: 59-68
DOI: 10.5455/bcp.20130506122642
Read: 913 Downloads: 507 Published: 15 February 2021

Objective: In recent research, it has been suggested that cognitive functions seem to be impaired not only during the acute phases of bipolar disorder, but also during remission. In this study, we aimed to investigate cognitive functions in the manic, depressed and remission periods of bipolar disorder by comparing with a healthy control group.

Methods: Cognitive functions including attention and memory were examined in 20 manic, 10 depressed and 21 euthymic bipolar I patients (3 months of remission, Hamilton depression scale score≤8, and Young Mania Rating Scale score≤6) as compared with 22 healthy subjects. All subjects were male, and their ages were between 20-45 years. Cognitive evaluation was carried out by the Serial Digit Learning Test, Auditory Verbal Learning Test, Cancellation Test and Stroop Test.

Results: We found that attention, memory and learning functions were worse in the manic and depressive patients than healthy controls or patients in remission and that the number of depressive episodes had a negative effect on attention functions. No difference was found between patients in remission and healthy controls. Some attention subtests scores were negatively related to the memory test and its subtest scores in manic and depressed patients.

Conclusion: This study has shown that impairments in attention, memory, information processing and learning functions of bipolar patients were specific to the depressive and manic periods of the disorder and no effect was present in the remission period.


Bipolar bozukluk manik, depresif ve remisyon dönemlerindeki bilişsel işlevler

Amaç: Son zamanlarda yapılan araştırmalar bipolar bozukluktaki bilişsel işlev bozukluklarının sadece hastalığın aktif dönemlerinde değil, remisyon dönemlerinde de olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırarak bipolar bozukluğun manik, depresif ve remisyon dönemlerindeki bilişsel işlev bozukluklarını araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Dikkat ve bellek işlevleri 20 Manik, 10 depresif ve 21 remisyon dönemindeki bipolar I hastada 22 sağlıklı bireyle karşılaştırılarak araştırıldı. Remisyon dönemi için en az 3 aylık remisyon süresi, Hamilton Depresyon Ölçeğinden 8 ve altında ve Young Mani Derecelendirme Ölçeğinden 6 ve altında puan alma şartı arandı. Olguların tamamı erkek ve 20-45 yaşları arasındaydı. Bilişsel değerlendirme için Sayı dizileri öğrenme testi, İşitsel sözel öğrenme testi, İptal testi ve Stroop renk testi uygulandı.

Sonuçlar: Dikkat, bellek ve öğrenme işlevleri manik ve depresif hastalarda sağlıklı kontrollerden ve remisyon dönemindeki hastalardan daha kötü bulundu. Depresif dönem dikkat üzerine olumsuz etki oluşturmaktaydı. Manik ve depresif hastalarda, bazı dikkat alt testleri ile bellek ve bellek alttestleri arasında ters yönde ilişki saptandı.

Tartışma: Bu çalışma, bipolar I bozukluktaki dikkat, bellek, bilgi işleme ve öğrenme işlevlerindeki bozulmaların hastalığın depresif ve manik dönemine özgü olduğunu, hastalığın remisyon döneminde bozulma olmadığını göstermektedir.

Files
EISSN 2475-0581