Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Cannabis induced mania: A case report

1.

Abant İzzet Baysal University, İzzet Baysal Medical Faculty, Department of Psychiatry, Bolu - Turkey

2.

Erciyes University, Medical Faculty, Department of Psychiatry, Kayseri - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S71-S71
Keywords : Cannabis, mania
Read: 964 Downloads: 464 Published: 26 March 2021

Cannabis is the most commonly used illegal substance in Turkey. Psychiatric symptoms and disorders such as insomnia, agitation, anxiety, depression, mania, impairment in concentrating and memory may also be found together with cannabis use. As use of cannabis could increase the risk of developing psychosis and bipolar disorder, it could exacerbate current psychotic and bipolar disorder. We report a case of a mania due to use of cannabis with no known prior psychiatric history. He is a 20-year-old male. He was brought to emergency room by his family for agressive behaviour, talkativeness, increased libido, decreased need for sleep, increased level of energy since three days. He said “I am a prophet ”and ‘’I am talking with God’’. His physical exam was normal. His past medical and psychiatric histories and family history were unremarkable. He has used cannabis once a week for six months, but started using greater quantities every day in the past few days. Laboratory results were negative only urine toxicology screen for cannabis was positive. On mental status examination he was oriented, his affect was agitated and irritated. His speech was pressured and rapid. His thought content included grandiose and mistic delusions. He had auditory and visual hallucinations. His insight and judgement were poor. Haloperidol treatment was started at a dosage of 10 mg/day on the first day of admission to hospital for the presence of psychotic and manic symptoms. On day 3 his haloperidol dose was increased 15 mg/day for to get under control his agitated and excited state that occurred due to delusions. Quetiapine started 100 mg/day for continued insomnia on day 6. His manic symptoms and delusions decreased and he was discharged on the 19th day. When discharged from the hospital he was asymptomatic with no residual signs. Haloperidol dose was gradually decreased and stopped. He continued quetiapine treatment 100 mg/day for six months after the beginning and it was stopped.


Esrara bağlı gelişen mani: Olgu sunumu

Esrar Türkiye’ de en fazla kullanılan yasa dışı maddelerden birisidir. Esrar kullanımı uykusuzluk, ajitasyon, anksiyete, depresyon, mani, psikoz, hafıza ve konsantrasyon güçlüğü gibi psikiyatrik semptom ve bozukluklarla birlikte bulunabilir. Esrar kullanımı psikoz ve bipolar bozukluk gelişme riskini arttırdığı gibi mevcut psikoz ve bipolar tablolarını da kötüleştirir. Bu yayında bilinen psikiyatrik öyküsü olmayan ve esrar kullanımına bağlı gelişen mani olgusu sunulacaktır. Yirmi yaşında erkek, acil servise ailesi tarafından üç gün önce başlayan agresif davranışlar, çok konuşma, libido artışı, uyku ihtiyacında azalma, enerji artışı şikayetleriyle getirildi. Hasta peygamber olduğunu ve Tanrı ile konuştuğunu söylüyordu. Fizik muayenesi normaldi. Geçmiş tıbbi ve psikiyatrik öyküsünde ve aile öyküsünde özellik yoktu. Altı aydır haftada bir kez esrar kullandığı fakat son bir kaç gündür her gün ve çok miktarda esrar kullandığı öğrenildi. Laboratuvar incelemelerinde idrarda kannabinoid pozitişiği dışında özellik yoktu. Mental durum muayenesinde oryantasyonu tam, duygulanımı irrite ve ajiteydi. Konuşması basınçlı ve hızlıydı. Düşünce içeriğinde grandiyöz ve mistik hezeyanları mevcuttu. Görsel ve işitsel algı kusuru tarişiyordu. İç görü ve yargılaması zayıftı. Hastaneye yatırılışının ilk günü psikotik ve manik semptomlarına yönelik haloperidol 10 mg/gün tedavisine başlandı. Hastanın hezeyanlarından kaynaklanan ajite ve eksite durumunu kontrol altına almak için tedavinin üçüncü gününde haloperidol dozu 15 mg/güne yükseltildi. Uykusuzluğunun devam etmesi üzerine tedavinin altıncı gününde ketiapin 100 mg/gün tedaviye eklendi. Hastanın manik semptomları ve hezeyanları giderek azaldı ve hastaneye yatışının ondokuzuncu gününde herhangi kalıntı bulgusu olmadan taburcu edildi. Haloperidol dozu azaltılarak kesildi. Tedaviye ketiapin 100 mg/gün ile devam edildi. Altı ay sonra ketiapin dozu azaltılarak kesildi. Hastaya ilaçsız takipler devam ediyor.

Files
EISSN 2475-0581