Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Review

Asenapine: A Novel Hope in the Treatment of Schizophrenia and Manic and Mixed Episodes of Bipolar I Disorder

1.

Professor of Psychiatry, Department of Psychiatry, GATA Haydarpasa Training Hospital, Istanbul - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 99-106
DOI: 10.5455/bcp.20130409040324
Read: 820 Downloads: 484 Published: 19 February 2021

In this review, we aimed to study the pharmacological profile, efficacy, and tolerability and safety data of asenapine, a drug approved in Turkey, in the treatment of schizophrenia and manic and mixed episodes of bipolar I disorder. As an antipsychotic drug with a low side effect profile (weight gain and other effects on glucose metabolism and lipid panel), asenapine is effective in the treatment of the positive symptoms of schizophrenia as well as the manic or mixed episodes associated with bipolar I disorder. Different mechanisms of action of new drug entities hold out hopes for improved treatment in psychopharmacotherapy.


Şizofreni ve bipolar I bozukluğun manik veya karma döneminin tedavisinde yeni bir ümit: Asenapin

Bu derlemede, şizofreni ve bipolar I bozukluğun manik veya karma döneminin tedavisinde Türkiye’de de ruhsat almış olan asenapin’in farmakolojik profili, etkinliği ve tolerabilitesi ve güvenliği ile ilişkili verileri irdelemeye çalıştık. Asenapin daha çok şizofreninin pozitif belirtilerine ve bipolar I bozukluğun manik veya karma dönemleri üzerine etkili olmasının yanısıra, yan etkileri (kilo artışı, glukoz metabolizması ve lipid profile üzerine etkileri) düşük olan bir antipsikotik ilaçtır. Farklı etki mekanizmaları olan yeni ilaçların tedavi seçenekleri arasında yer alması, psikofarmakoloji alanında ümitlerimizi tazelemektedir.

Files
EISSN 2475-0581