Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Anti-epileptic facilitated sexual assault: a case of incest

1.

Council of Forensic Medicine, Istanbul - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 254-256
DOI: 10.5455/bcp.20111212083726
Read: 757 Downloads: 439 Published: 22 February 2021

This case involved a mildly mentally retarded female child assaulted by her father and examined in the Council of Forensic Medicine, Ağrı (City) Branch Directorship. According to the examination, crime scene observations and toxicological analysis, it was revealed that father had used, in the course of his sexual assaults, topiramate, phenytoin sodium, oxcarbazepine and acetazolamidelike antiepileptics, which are not usually used in drugfacilitated sexual assault. In particular, neurologists have to give information to patients and to their families or relatives on usage of antiepileptics. It should be emphasized to patients while getting informed consent that they can be vulnerable to exogenous assaults. To prevent possible incidents of incest, informed consent from both parents must be taken. Cases without informed consent from each parent should be treated as a negligent behavior and evaluation should be made accordingly


Anti epileptikle kolaylaştırılmış cinsel saldırı: Bir ensest olgusu

Adli Tıp Kurumu Ağrı Şube Müdürlüğü’nde, babası tarafından cinsel saldırıya maruz kalan hafif derecede mental retardasyonu bulunan bir kız çocuk değerlendirildi. Yapılan muayene, olay yeri incelemesi ve toksikolojik analiz sonucunda babanın, cinsel saldırıyı gerçekleştirirken ilaçla kolaylaştırılmış cinsel saldırılarda pek sık kullanılmayan topiramate, fenitoin sodyum, okscarbazepine ve acetazolamide gibi antiepileptik ilaçlardan faydalandığı ortaya çıkarıldı. Özellikle nöroloji uzmanları tarafından, antiepileptik kullanan hastalara, yakınlarına ve ebeveynlerine bu konuda bilgi verilmeli ve bilgilendirilmiş onam alınırken hastaların dış saldırılara karşı savunmasız hale gelebilecekleri özellikle vurgulanmalıdır. Muhtemel ensest olaylarını önlemek gayesiyle birbirlerini kontrol etmeleri açısından en az iki ebeveynin bilgilendirilmiş onamı alınmalıdır. En az iki ebeveynden bilgilendirilmiş onam alınmayan olgular, “ihmali davranış” olarak nitelendirilmeli ve bu konuda değerlendirme yapılmalıdır.

Files
EISSN 2475-0581