Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Review

Today’s psychopharmacological treatments: results, problems, new perspectives

1.

Professor of Psychiatry, Editor -inChief, Bulletin of Clinical Psychopharmacology, GATA Haydarpasa Training Hospital, Department of Psychiatry, Istanbul - Turkey

2.

Professor of Pharmacology, Psychopharmacology Editor of Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Marmara University, School of Pharmacy Department of Pharmacology and Psychopharmacology Research Unit, Istanbul - Turkey

3.

Statistical Editors of Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Department of Epidemiology, GATA Medical School, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: 198-204
DOI: 10.5455/bcp.20120702032135
Read: 711 Downloads: 504 Published: 23 February 2021

Despite all efforts even in the half of the first quarter of the twenty-first century, psychiatric disorders are still lifelong conditions, which cannot be treated fully and mostly continue to be chronic. Therefore, psychiatric disorders and their treatments require more skills and care than physical disorders. In the area of preclinical research in psychopharmacology, clinical trials, research, meta-analyses, and clinician experiences provide useful information for psychopharmacological applications. Although there is still a long distance to cover andat times opposing views, developments in the field of psychopharmacology are rapid and satisfactory. In this review, current issues in psychopharmacology, such as effectiveness, efficacy, new avenues of enquiry, side effects, adverse effects, and drug interactions of psychotropics, generic and reference drug issues, and pharmacoeconomics will be discussed.


Günümüzde Psikofarmakolojik Tedavi: Sonuçlar, sorunlar, yeni açılımlar

Tüm çabalara rağmen, XXI. yüzyılın ilk çeyreğinin yarısındaki gelişmişlik düzeyimizde bile, psikiyatrik bozuklukların bir çoğunun tedavilerinin tam olarak yapılamadığı, kronik, hayat boyu süren hastalıklar grubunu oluşturdukları bilinir. Bu nedenle psikiyatrik bozukluklar ve bu bozukların ilaçla tedavisi herhangi bir bedensel hastalığın tedavisinden daha fazla ustalık ve özen gerektirmektedir. Psikofarmakoloji alanındaki gelişmelere, randomize klinik deneyler, preklinik araştırmalar, meta-analizler ve klinisyen deneyimleri oldukça faydalı bilgi kaynakları olmaktadır. Yine de, bu aşamada psikofarmakoloji alanındaki gelişmeler tüm karşı görüşlere rağmen oldukça hızlı ve tatminkardır. Ancak alınacak çok daha fazla yol vardır. Bu derlemede psikotroplarla ilgili etkililik, etkinlik, yan etkiler, advers etkiler, ilaç etkileşmeleri, psikofarmakoloji alanındaki yeni açılımlar, farmakoekonomi ile jenerik ve referans ilaç tartışmaları gibi psikofarmakolojinin güncel konularına değinilmiştir.

Files
EISSN 2475-0581