Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

THE SIDE EFFECTS AND DRUG INTERACTIONS OF SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS

1.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 1993; 3: 65-68
Read: 791 Downloads: 456 Published: 16 March 2021

Recently, selective serotonin reuptake inhibitors are began to be used in many psychiatric disorders, especially in depression. Their side effects are said to be lower than the traditional antidepressants and not affect the treatment compliance negatively. In this article, the side effects, contrendications, and drug interactions related with fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine and sertraline are reviewed.


Özgül serotonin geri alım engelleyicilerinin yan etkileri ve ilaç etkileşimleri

Özgül serotonin geri alım engelleyicileri (ÖSGE) psikiyatride son zamanlarda kullanıma girmişlerdir. Özellikle depresyon olmak üzere bir çok psikiyatrik bozuklukta kullanılmaktadırlar. Yan etkilerinin geleneksel antidepresanlardan çok daha az ve tedaviye uyumu bozmayacak türde oldukları söylenmektedir, bu yazıda şoksetin, şuvoksamin, paroksetin ve sertralin'in yan etkileri, kontrendikasyonlar ve önemli ilaç etkileşimleri gözden geçirilmiştir.

Files
EISSN 2475-0581