Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

The genetics of schizophrenia and bipolar disorder; overlapping and differing points

1.

Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc., Medikal Departman, Istanbul-Türkiye

2.

Uludağ Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Denizli-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2008; 18: Supplement S7-S20
Read: 554 Downloads: 393 Published: 04 March 2021

The recent advances of molecular genetics in basic science, the number of genetic studies in the psychiatric field has been increasing in the last years. Clinical genetic studies revealed that not only schizophrenia and mood disorders but also some of the neurotic disorders such as anxiety disorders have a genetic component. Genetic knowledge obtained by genetic research must be applicable in clinical practice. Molecular genetic positional and candidate gene approaches are being used for the genetic dissection of schizophrenia and bipolar disorder. This will have a major impact on our understanding of disease pathophysiology and will provide important opportunities to investigate the interaction between genetic and environmental factors involved in pathogenesis. The genetic mutations and chromosomal regions related to schizophrenia and bipolar disorder have been evaluated in this review.


Şizofreni ve bipolar bozukluğun genetiği: Örtüşen ve ayrılan noktalar

Son yıllarda, psikiyatri alanındaki genetik çalışmalar, temel bilimlerdeki moleküler genetik ilerlemeler giderek hız kazanmaktadır. Klinik genetik çalışmalar göstermiştir ki, sadece şizofreni ve duygudurum bozuklukları değil, aynı zamanda anksiyete gibi nevrotik bozukluklar da genetik temellidir. Genetik araştırmalardan elde edilen genetik bilgi birikimi klinik pratikte kullanılmalıdır. Moleküler genetik çalışmalar şizofreni ve bipolar bozukluğun genetik ayrımında kullanılmaktadır. Bu durum, hastalığın patofizyolojisini anlamakta büyük bir etkiye sahip olup patogenezinde rol oynayan genetik ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimi araştırmak için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu gözden geçirme yazısında, şizofreni ve bipolar bozukluğun genetiği ile ilişkili genetik mutasyonlar ve kromozomal bölgeler değerlendirilmiştir.

Files
EISSN 2475-0581