Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

The effect of quetiapine on alcohol/drug dependents and its abuse: A case series and literature review

1.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM, İstanbul

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2009; 19: 148-154
Read: 775 Downloads: 474 Published: 01 March 2021

Quetiapine is an atypical antipsychotic drug, which has been found to be effective in the treatment of schizophrenia, bipolar disorder, and related disorders. Recent studies report the effectiveness of quetiapine among patients with substance use disorders both as a single disorder and as a comorbid disorder with the aforementioned disorders. Case reports have accumulated evidence suggesting that quetiapine may also be abused. In this report we presented 3 cases of inpatients at an addiction treatment center with the suspicion of quetiapine abuse. We also reviewed the literature concerning the effectiveness and abuse potentiality of quetiapine in substance dependent patients.


Alkol/madde bağımlılarında ketiapinin etkisi ve kötüye kullanımı: Olgu serisi ve gözden geçirme

Ketiapin atipik antipsikotik olarak değerlendirilen ve şizofrenik bozukluk, bipolar bozukluk ve ilişkili durumların tedavisinde etkinliği kanıtlanmış bir ilaçtır. Son dönemde yapılan çalışmalarda, hem bu bozukluklarla komorbid hem de tek başına olan alkol/madde kullanım bozukluğunda ketiapinin etkinliğinden bahsedilmektedir. Ancak aynı zamanda ketiapin kötüye kullanımını düşündüren vaka bildirimleri de giderek artmaktadır. Bu yazıda bir bağımlılık merkezinde aynı hafta içinde yatarak tedavi olan ve ketiapini kötüye kullandıkları şüphesi oluşan 3 olgu sunulmuştur. Ayrıca bu vakalar doğrultusunda ketiapinin alkol/madde bağımlılığında hem etkinliği hem de kötüye kullanımı ile ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Files
EISSN 2475-0581