Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Successful combınation of fluvoxamine and aripiprazole on treatment of pathological gambling. A case report

1.

Department of Psychiatry, Gülhane Military Medical Academy, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S151-S151
Read: 1452 Downloads: 431 Published: 22 March 2021

Pathological gambling is a disorder, whose prevalence increases day by day and cannot be diagnosed easily. It’s not treated easily and restricts the individual’s life increasingly. Today DSM IV- TR classifies pathological gambling in the impulse-control disorders not elsewhere classified. In studies related with pharmacologic treatment of pathological gambling SSRIs like fluvoxamine, fluoxetine, citalopram were used. Other alternatives especially in treatment resistant cases are atypical antipsychotics.A case that was succesfully treated wth combination of fluvoxamine and aripiprazole will be presented. A.U. was a 49 year-old, male patient, who has been complaning for addiction to gambling that began nearly 30 years ago. At the begining, he played it just for fun, but later it would become an indispensable impulse. He has experienced a serious amount of financial loss and family problems began. He has gone to casino everday. The patient was admitted to the clinic for treatment. He was diagnosed to have pathological gambling according to DSM-IV criteria. South OAKS Scale (SOS)was applied (SOS:17). The patient started to use 200 mg fluvoxamine per day. One month later, he defined that there was no change about his gambling behavior. The current treatment has continued for 6 months. Because of lack of response, aripiprazple 5 mg per day was added to his treatment. He expressed that his gambling behaviour regressed after a month. The SOS score was 10 at the same time. At the control after three months, both himself and his familiy stated that he did not go to casino anymore, and lose any money (SOS: 3). Pathological gambling is a disease that is difficult to treat and can cause serious financial and moral losses, leading to social and occupational disability. The combination of fluvoxamine and aripiprazole in the treatment of pathological gambling may be the priority of preferences.


Patolojik kumar tedavisinde şuvoksamin ve aripiprazolün başarılı bir şekilde birlikte kullanımı : Bir olgu sunumu

Patolojik kumar oynama; oyun olanaklarının artmasıyla birlikte yaygınlığı günden güne artan, genellikle gerektiği gibi tanı konulamayan, zor tedavi edilebilen ve bireyin yaşam alanını giderek artan biçimde kısıtlayan bir bozukluktur. Günümüzde DSM IV –TR patolojik kumar oynamayı başka yerde sınışandırılmamış dürtü kontrol bozuklukları (DKB) içinde sınışandırır. Patolojik kumar oynamanın farmakolojik tedavisiyle ilgili az sayıdaki kontrollü çalışmada; şuvoksamin, şuoksetin ve sitalopram kullanılmıştır. Diğer seçenek özellikle dirençli olgularda atipik antipsikotiklerdir. Bu olguda; Fluvoksamin ve aripiprazol tedavisinden fayda görmüş patolojik kumar olgu örneği sunulacaktır. A.U. 49 yaşında, erkek hasta olup kumar oynama yakınması yaklaşık 30 yıl önce başlamış. İlk zamanlarda sadece keyif almak için oynarken sonrasında vazgeçilemez bir dürtü haline gelmiş. Ciddi miktarlarda maddi kayıp yaşamış ve ailevi sorunları başlamış. Her gün kumarhaneye gider olmuş. Hasta tedavi olmak istediğini ifade ederek kliniğe başvurdu. DSM IV kriterlerine göre patololojik kumar oynama tanısı kondu. South OAKS (SO) ölçeği uygulandı (SO:17). Hastaya 200 mg/gün şuvoksamin tedavisi başlandı. 1 ay sonra kontrolde halen kumar oynama alışkanlığında bir değişiklik olmadığını ifade etti. Altı ay süreyle mevcut tedaviye devam edildi. Yakınmasının gerilememesi üzerine tedaviye 5 mg/gün aripiprazol eklendi. Bir ay sonra kontrolde kumar oynama isteğinde azalma olduğunu ifade etti. Yapılan SO ölçeği 10 olarak değerlendirildi. 3 ay sonra yapılan kontrolde artık kumarhaneye gitmediği, maddi kayıp yaşamadığı, hasta ve ailesi tarafından ifade edildi (SO:3). Patolojik kumar oynama ciddi maddi ve manevi kayıplara neden olabilen, sosyal ve mesleki işlevselliği bozan tedavisi güç bir hastalıktır. Fluvoksamin ve aripiprazolün birlikte kullanımı, patolojik kumarın farmakolojik tedavisinde tercihler arasında öncelikli olabilir.
 

Files
EISSN 2475-0581