Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Letter to the Editor

Serum Lityum Seviyesi Çok Yüksek Olan Hastaların Prognozu Kötü Olmayabilir

1.

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7. Psikiyatri Kliniği, İstanbul-Türkiye

2.

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7. Psikiyatri Kliniği, İstanbul-Türkiye

3.

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Nöroloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2009; 19: 206-207
Read: 619 Downloads: 435 Published: 01 March 2021
Files
EISSN 2475-0581