Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Guest Editorial

Reactive aldehydes and neurodegenerative disorders

1.

Professor of Psychiatry and Neuroscience, Neurochemical Research Unit, Department of Psychiatry, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada

2.

Professor of Pharmacology, DeBusk College of Osteopathic Medicine, Lincoln Memorial University, Harrogate, TN, USA

3.

Professor of Psychiatry and Neuroscience, Neurochemical Research Unit, Department of Psychiatry, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011; 21: 277-288
DOI: 10.5455/bcp.19691231040000
Read: 832 Downloads: 460 Published: 26 February 2021

Interest in neurodegenerative disorders has increased markedly in the last several decades; however, the exact pathological mechanisms of disorders such as Alzheimer’s disease (AD), Parkinson’s disease (PD), multiple sclerosis (MS) and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) remain to be elucidated. There is increasing evidence for the role of endogenous reactive aldehydes (including malondialdehyde [MDA], 4-hydroxynonenal [HNE], acrolein, 3-aminopropanal [3-AP], formaldehyde and methylglyoxal) as common mediators of neurodegeneration. These reactive aldehydes are produced by a wide variety of sources and have been shown to possess a multitude of neurotoxic and gliotoxic properties in vitro and in vivo. Evidence for accumulation of reactive aldehydes in and possible linkage to pathological processes underlying the above neurodegenerative disorders is discussed.


Reaktif aldehitler ve nörodejeneratij hastalıklar

Nörodejeneratif hastalıklara olan ilgi özellikle son birkaç yılda belirgin bir şekilde artma göstermektedir. Fakat bu artan özel ilgiye rağmen, Alzheimer hastalığı (AH), Parkinson hastalığı (PD), multiple skleroz (MS) ve amiyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi norodejeneratif hastalıkların patolojik mekanizmaları kesin olarak aydınlatılamamıştır. Endojen reaktif aldehitlerin (malondialdehit [MDA], 4-hydroxynonenal[HNE], acrolein, 3-aminopropanal [3-AP], formaldehit ve methylglyoxal) bu hastalıklardaki rolü için giderek artan kanıtlar vardır. Bu reaktif aldehitlerin çok çeşitli kaynaklar tarafından üretildiği ve hem in vitro hem de in vivo olarak çok sayıda nörotoksik ve gliotoksic özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Bu makalede reaktif aldehitler ve bunların nörodejeneratif hastalıkların altında yatan patolojik süreçler ile ilgili bağlantılarını oluşturan kanıtlar ele tartışılmıştır.

Files
EISSN 2475-0581