Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Pregabalin induced adverse drug effects in the treatment of peripheral neuropathic pain

1.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, Antalya-Türkiye

2.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D, Algoloji BD, Antalya-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011; 21: 219-224
DOI: 10.5455/bcp.20110806113422
Read: 749 Downloads: 466 Published: 25 February 2021

Objective: Pregabalin is a drug used and investigated for the treatment of epilepsy, neuropathic pain, anxiety and sleep disturbances. The aim of this study is to examine adverse drug effects among patients receiving pregabalin treatment for peripheral neuropathic pain in the algology outpatient clinic.

Methods: This is an observational study carried out to determine the adverse effects of pregabalin among patients who applied to the Algology Clinic of Akdeniz University Medical Faculty. Adverse effects were recorded by the physician in the outpatient clinic and the causality relationship was evaluated with the Naranjo method.

Results: A total of 48 adverse effects were recorded in 39 patients (29 females and 10 males) out of 180 patients who applied to the algology clinic over a 9-month period. Drowsiness, dizziness, somnolence, blurred vision, emesis, vomiting, hypotension, headache, fatigue, hallucinations and edema of the extremities were reported among the pregabalin related adverse effects.

Conclusions: Pregabalin causes adverse effects, beginning with the first dose, which may lead to compliance problems. None of these reactions was evaluated as a severe effect. Patients need to be warned before treatment that they could experience side effects, especially drowsiness and dizziness. Overall pregabalin can be considered as a well tolerated drug in the treatment of peripheral neuropathic pain.


Periferik nöropatik ağrı tedavisinde pregabalin ile oluşan ilaç advers etkileri

Amaç: Pregabalin epilepsi, nöropatik ağrı, anksiyete ve uyku bozukluklarında kullanılan ve araştırılan bir ilaçtır. Bu çalışmanın amacı, algoloji polikliniğinde periferik nöropatik ağrı tedavisi amacıyla pregabalin reçete edilen hastalardaki advers etkileri saptamaktır.

Yöntem: Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji polikliniğine başvuran hastalarda pregabalin’in advers etkilerini saptamak amacıyla yapılan gözlemsel bir çalışmadır. Advers etkiler poliklinikteki doktor tarafından bir form aracılığıyla kayıt altına alınmış ve nedensellik ilişkisi Naranjo metodu ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: 9 aylık süre boyunca algoloji polikliniğindeki 180 hastadan 29’u kadın, 10’u erkek olmak üzere 39 hastada toplam 48 advers etki kayıt altına alınmıştır. Pregabalin ile genellikle tedavinin ilk haftasında görülen advers etkiler arasında baş dönmesi (18), sersemlik (6), uyku hali (3), bulanık görme (3), bulantı kusma (3), hipotansiyon (2), baş ağrısı (2), halsizlik (3), halüsinasyon (3) ve ektremitelerde ödem (1) yer almaktadır.

Sonuçlar: Pregabalin ilk dozlardan itibaren başlayan ve tedaviye uyum sorunu yaratan advers etkilere neden olur. Ancak bu etkilerin hiç biri ciddi advers etki olarak değerlendirilmemiştir. Pregabalin tedavisi öncesinde hastaların, bu ilacı aldıktan sonra özellikle baş dönmesi ve sersemlik yaşayabilecekleri konusunda uyarılmaları gerekmektedir. Bunun dışında periferik nöropatik ağrıda pregabalin iyi tolere edilen bir ilaç olarak değerlendirilebilir.

Files
EISSN 2475-0581