Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Neuropsychological assessment in patients with paranoid and non-paranoid schizophrenia

1.

Associate Professor of Psychiatry, Erenköy Training and Research Hospital for Psychiatric and Neurological Diseases, Istanbul - Turkey

2.

Associate Professor of Psychiatry, Near East University, Psychology Department, Lefkosa, Turkish Republic of Northern Cyprus

3.

University of Texas Medical School of Houston, Houston, TX, USA

4.

Center for Neurobehavioral Research on Addictions, Houston, TX, USA

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 294-304
DOI: 10.5455/bcp.20131213040431
Read: 941 Downloads: 533 Published: 22 February 2021

Objective: Cognitive impairments in schizophrenia are associated with different symptom subtypes of schizophrenia. It has been suggested that cognitive functions in the paranoid type of schizophrenia were better protected. Here, we examine how neuropsychological measures jointly differentiate patients with paranoid schizophrenia from nonparanoid patients.

Methods: Fifty-three patients with schizophrenia, 26 paranoid and 27 non-paranoid, were included in the study. The mean age was 38.0±9.1 in the paranoid patients and 39.8±16.4 in the non-paranoid patients. A comprehensive test battery was administered to evaluate a broad range of cognitive functions including attention, executive functions, memory, language, and complex perceptual processing.

Results: Patients with paranoid schizophrenia demonstrated higher performance than non-paranoid patients on measures of selective attention/executive function (Stroop Color-Word Interference Test) (F=6.07, p<0.01) and learning/memory functions (Serial Digit Learning Test) (F=8.43, p<0.00).

Conclusion: Our findings suggest that cognitive differences might reflect underlying neurocognitive processes and may differentiate subtypes of schizophrenia.


Paranoid ve non-paranoid şizofreni hastalarında nöropsikolojik değerlendirme

Amaç: Şizofrenide bilişsel bozulmalar şizofreninin değişik belirti alt tipleriyle bağlantılıdır. Paranoid tip şizofrenide bilişsel işlevlerin daha iyi korunduğu öne sürülmüştür. Bu çalışmada, nöropsikolojik ölçümlerin, paranoid şizofreni hastalarını paranoid olmayanlardan ayrıştırıp ayrıştırmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışmaya DSM-IV ölçütlerine göre 26 paranoid tip ve 27 non-paranoid tip şizofreni tanısı konan hastalar dahil edilmiştir. Ortalama yaş paranoid hastalarda 38.0±9.1, non-paranoid hastalarda 39.8±16.4 idi. Tüm olgulara, dikkat, yürütücü işlevler, bellek, lisan ve karmaşık algısal işleme gibi işlevleri değerlendirmek üzere tasarlanmış bir dizi testten oluşan geniş ölçekli bir nöropsikolojik test bataryası uygulanmıştır.

Bulgular: Paranoid tip şizofreni hastalarının, seçici dikkat/ yürütücü işlevler (Stroop Renk Kelime Testi) (F=6.07, p<0.01) ve öğrenme /bellek işlevleri (Sayı Dizisi Öğrenme Testi) (F=8.43, p<0.00) açısından, non-paranoid hastalara gore daha yüksek bir performans sergiledikleri bulunmuştur.

Sonuç: Bulgularımız, bilişsel farklılıkların altta yatan nörokognitif süreçleri yansıtabileceğini ve şizofreni alttiplerini ayrıştırabileceğini düşündürmektedir.

Files
EISSN 2475-0581