Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Narcolepsy presented with atypical depressive symptoms: A case report

1.

Ipekyolu State Hospital, Department of Psychiatry, Van - Turkey

2.

Yuzuncu Yil University School of Medicine, Department of Psychiatry, Van - Turkey

3.

Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Van - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S95-S95
Read: 815 Downloads: 436 Published: 24 March 2021

Narcolepsy is an infrequent disease and different clinical symptoms of narcolepsy may overlap with other mental illness. In this article, we introduced a case presented with atypical depressive symptoms and non-responsive to antidepressant treatment. After the diagnosed of narcolepsy, this case was successfully treated with stimulants. A 30 years old, single male patient diagnosed with narcolepsy 6 years ago. The patient’s complaints had begun 10 years ago and unwillingness, distractibility, excessive sleepiness and lack of pleasure that were diagnosed as atypical depression, has gone under treatment for up to 5 years, but did not respond to antidepressant drug treatment. He was hospitilized for differential diagnosis and treatment for 3 months in 2005. Routine blood biochemistry and hematological investigations were normal. Brain Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Electroencephalography (EEG) were normal. He was subjected to Multiple Sleep Latency Test (MSLT) resulting in the mean sleep latency of 1 minute with presence of excessive daytime sleepiness. Neuropsychological tests were normal and psychotropic drugs -in use were stopped. Methylphenidate 10 mg / day treatment started with the diagnosis of narcolepsy and increased to 20 mg/day. The patient noted significant relief of symptoms. Narcolepsy is a syndrome characterized by excessive sleepiness, associated with cataplexy and other REM related phenomena such as sleep paralysis and hypnogogic or hypnopompic hallucinations. Excessive daytime sleepiness is an important symptom and misdiagnosed other mental disorders. Different clinical symptoms may occur with narcolepsy. The suspicion and awareness of narcolepsy is important so that these cases could be identified timely and appropriately managed.


Atipik depresyon belirtileriyle ortaya çıkan bir narkolepsi olgusu

Narkolepsi, nadir görülen bir rahatsızlıktır ve klinik belirtileri diğer psikiyatrik hastalıklarla örtüşebilir. Bu yazıda, atipik depresyon belirtileriyle başlayan ve uzun süre antidepresan tedaviden fayda görmeyen ancak narkolepsi tanısı konduktan sonran tedaviye yanıt veren bir olgu sunulmuştur 30 yaşında, erkek, bekar hasta 6 yıl önce narkolepsi tanısı almış. Hastanın şikayetleri 10 yıl önce başlamış. İsteksizlik, keyifsizlik, dikkat dağınıklığı, hayattan zevk alamama ve karşı konulamaz aşırı uyku ataklarıyla birlikte hasta 5 yıl kadar atipik depresyon tanısıyla tedavi görmüş ancak tedaviden fayda görmemiştir. Hasta 2005 yılında ayırıcı tanısının yapılması ve tedavisinin düzenlenmesi amacıyla psikiyatri kliniğinde 3 ay kadar yatarak tedavi görmüştür. Bu dönemde rutin kan biyokimyası ve hematolojik incelemeleri normaldi. Beyin MR ve EEG sonucu normaldi. Hastaya uygulanan Multipl Uyku Latans Testi (MSLT) sonucunda ortalama uyku latansı 1 dk olarak saptanmış olup artmış gündüz uykululuğu tespit edilmiştir. Nöropsikolojik testleri normal olan hastanın kullanmış olduğu psikotrop ilaçlar kesildi. Nakolepsi tanısıyla metilfenidat 10 mg/gün başlanmış oldu ve tedricen artırılması sonucu hasta tedaviye yanıt vermiştir. Narkolepsi, gündüz aşırı uykululuğu, katapleksi, hipnogojik halusinasyonlar ve uyku paraliziyle karakterize REM ilişkili uyku bozukluğudur. Gündüz aşırı uykululuğu narkolepsinin en önemli belirtisidir ve diğer psikiyatrik hastalıklarla karışabilir. Narkolepsi ortaya çıkmadan önce farklı klinik belirtiler ortaya çıkabilir. Narkolepsiden şüphelenme ve farkındalık, tanıda gecikmeyi önler ve uygun tedaviyi sağlar.

Files
EISSN 2475-0581