Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Guest Editorial

Monoamine oxidase inhibitors and neuroprotective mechanisms

1.

Neuroscience and Mental Health Institute, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada

2.

Neurochemical Research Unit, Department of Psychiatry, University of Alberta, Edmonton, Alberta Canada

3.

Neurochemical Research Unit, Department of Psychiatry, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada

4.

Neurochemical Research Unit, Department of Psychiatry, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada

5.

Cell Signalling Laboratory, Department of Psychiatry, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: 293-296
DOI: 10.5455/bcp.20121030014051
Read: 781 Downloads: 451 Published: 25 February 2021

There has been a resurgence of interest in recent years in monoamine oxidase inhibitors, primarily because of the demonstrated neuroprotective and/ or neurorescue properties of several of these drugs in a variety of toxic situations in vivo and in vitro. The consequence has been an increased interest in possible neuroprotective effects of psychiatric drugs in general, an improved understanding of glia-neuron interactions, and the provision of important clues to development of future drugs for treating psychiatric and neurological disorders. A brief overview of some relevant studies in this area is provided in this editorial.


Monoamin oksidaz inhibitörleri ve nöroprotektif mekanizmalar

Son yıllarda monoamin oksidaz inhibitörleri üzerindeki ilgide bir canlanma gözlenmektedir. Bunun başlıca nedeni in vivo ve in vitro çeşitli toksik durumlarda bu ilaçların bazılarının nöroprotektif ve / veya sinir kurtarıcı (neurorescue) etkileri olduğunun gösterilmesidir. Psikiyatrik ilaçların nöroprotektif etkilerine yönelik ilginin artması, glia-nöron etkileşimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamış ve gerek psikiyatrik gerekse nörolojik bozuklukların tedavisine yönelik yeni ilaçların geliştirilmesi için önemli ipuçları elde edilmiştir. Bu editoryalde bu alanla ilgili bazı çalışmaların kısa özeti sunulmuştur.

Files
EISSN 2475-0581