Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Review

Mechanism of diabetes related to atypical antipsychotics

1.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2007; 17: 34-42
Read: 629 Downloads: 433 Published: 04 March 2021

New researches and case reports have revealed that diabetes incidence is higher in patients treated with new generation antipsychotics. The incidence of diabetes is 2-3 fold in schizophrenic patients compared to normal population. It is confuses that the use of new generation antipsychotics increases the risk of diabetes and cardiovascular diseases related to it. With the use of new generation antipsycotics onset age of diabetes went under 40 years in patients with schizophrenia. Even though the mechanism of diabetes caused by new generation antipsychotics is unclear some hypotheses include mechanisms related with dopamine receptor antagonism, increase in body weight, histamine 1 and 5-HT2A or 5-HT2C receptor antagonism, increase in serum leptin, insulin resistance and direct effects on pancreas. We reviewed the evidence regarding the diabetogenic effects of new generation antipsychotics and possible underlying mechanisms of this effect.


Atipik antipsikotiklere bağlı gelişen diyabetin mekanizması

Yapılan araştırmalar ve olgu bildirimleri yeni kuşak antipsikotik kullanı mıyla diyabet gelişiminin çok daha fazla olduğunu göstermektedir. fiizofreni hastalığı olan bireylerde genel populasyondan 2-3 kat daha fazla oranda diyabet görülmektedir. Yeni kuşak antipsikotik ilaçlar ile diyabet ve buna bağlı kardiyovasküler hastalık riskinin artması ise kafa karıştırmaktadır. fiizofreni hastalığı olan bireylerde yeni kuşak antipsikotik kullanımıyla diyabet başlama yaşı 40’ın altına inmiştir. Bu ilaçları n nasıl diyabet yaptıkları ile ilgili mekanizmalar çok açık olmasa da bir takım hipotezler öne sürülmektedir. Bunlar: dopamin reseptör antagonizması, kilo alımına yol açmaları, histamin 1 ve 5-HT2A ya da 5- HT2C reseptör antagonizmaları ve kilo alımından bağımsız olarak serum leptininin yükselmesi, insülin direncine yol açmaları ve pankreas üzerine olan etkileridir. Yeni kuşak antipsikotiklerin diyabetojenik etkileri ve bu etkinin altında yatan mekanizmaları derledik.

Files
EISSN 2475-0581