Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

It is a Risk Prescribe Together Neuroleptics and benzodiazepines?

1.

Professor of Pharmacology and Clinical Pharmacology GIS Medicament, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, CHU de Nantes, 44035 Nantes Cedex 1 , France

2.

Neurochemical Research Unit, Department of Psychiatry, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 1998; 8: 51-53
Read: 652 Downloads: 467 Published: 15 March 2021

A brief review of the therapeutic and adverse effect aspects of neuroleptic-benzodiazepine combinations is presented. This combination, which is used relatively frequently in the clinical setting, appears to result in a low incidence of adverse effects, whether as a result of pharmacodynamic or pharmacokinetic interactions. However, several agents from both these classes of drugs are substrates and/or inhibitors of cytochrome P450 isozymes, and the possibility of potential pharmacokinetic drugdrug interactions should be kept in mind. Although such drug-drug interactions have not apparently been a major problem with the neuroleptic-benzodiazepine combinations used to date, it should be remembered that numerous new neuroleptics have just been, or are about to be, introduced. It is important to be cognizant of the metabolic profiles of these new drugs to avoid any possible pharmacokinetic drug-drug interactions.


Nöroleptikler ve benzodiazepinleri birlikte reçete etmenin bir riski midir?

Nöroleptik-benzodiazepin kombinasyonlarının terapötik ve olumsuz etki yönlerinin kısa bir incelemesi sunulmaktadır. Klinik ortamda nispeten sık kullanılan bu kombinasyon, farmakodinamik veya farmakokinetik etkileşimler sonucu olsun, düşük bir yan etki insidansı ile sonuçlanıyor gibi görünmektedir. Bununla birlikte, her iki ilaç sınıfından birkaç ajan sitokrom P450ozimlerin substratları ve / veya inhibitörleridir ve potansiyel farmakokinetik ilaçlı halı etkileşimleri olasılığı akılda tutulmalıdır. Bu tür ilaç-ilaç etkileşimleri görünüşe göre bugüne kadar kullanılan nöroleptik-benzodiazepin kombinasyonları ile önemli bir sorun olmasa da, çok sayıda yeni nöroleptiğin yeni tanıtıldığı veya olmak üzere olduğu unutulmamalıdır. Olası farmakokinetik ilaç-ilaç etkileşimlerinden kaçınmak için bu yeni ilaçların metabolik profillerinin farkında olmak önemlidir.

Files
EISSN 2475-0581