Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Editorial

How to comprehend the recent meta-analyses conducted on typical and atypical antipsychotics?

1.

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Pychopharmacology, Editörü, GATA Haydarpasa Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Servisi, İstanbul-Türkiye

2.

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Biyoistatistik Editörü, Doç. Dr. GATA Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi, Etlik, Ankara-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2009; 19: 1-4
Read: 752 Downloads: 502 Published: 01 March 2021

The recently published meta-analyses of typical and atypical antipsychotics have perturbed what was known about antipsyhotic treatment quite a bit. Here, we are going to analyze and critique the following two articles both written by Leucht and et al: "A meta-analysis of headto-head comparisons of second-generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia" published in February 2009 issue of the American Journal of Psychiatry and "Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis" published in January issue of the Lancet.


Tipik ve atipik antipsikotikler üzerine yapılan son meta-analizleri nasıl anlamalıyız?

Son zamanlarda tipik ve atipik antipsikotiklerle ilgili yayınlanan meta-analizler antipsikotik tedavi ile ilgili bilinenleri oldukça sarsmıştır. Bu yazıda bunlardan Leucht ve arkadaşlarının American Journal of Psychiatry fiubat 2009 son versiyonu yayınlanan ve şizofreni tedavisinde kullanılan ikinci kuşak antipsikotiklerin kafa kafaya karşılaştırılmalarının meta-analizleri ile yine Leucht ve arkadaşlarının Lancet dergisi Ocak 2009 sayısında yer alan şizofreni tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci kuşak antipsikotiklerin karşılaştırılmalarının meta-analizinin yer aldığı güncel iki çalışma irdelenecektir.

Files
EISSN 2475-0581