Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Dissociative symptoms secondary to piracetam: a case report

1.

Yuzuncu Yil University School of Medicine, Department of Psychiatry, Van - Turkey

2.

Ipekyolu State Hospital, Van - Turkey

3.

Selcuk University School of Medicine, Department of Psychiatry, Konya - Turkey

4.

Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Konya - Turkey

5.

Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 261-263
DOI: 10.5455/bcp.20130216022848
Read: 905 Downloads: 478 Published: 22 February 2021

Piracetam is a cyclic derivative of gamma-aminobutyric acid that is often used in neurology. Piracetam is an antithrombotic, neuroprotective agent which improves cognitive performance. Piracetam is indicated for vertigo in clinical practice. The etiology of dissociation is not precisely defined. In pharmacotherapy studies, depersonalization is the basic dissociative symptom. In this article, we have reported a case with the diagnosis of peripheral vertigo where piracetam was used as part of combination therapy. However dissociative symptoms like depersonalization and derealization occurred after piracetam use and these symptoms disappeared after discontinuation of piracetam.


Pirasetam kullanımı sonrası gelişen dissosiyatif belirtiler: Bir olgu sunumu

Pirasetam nöroloji pratiğinde sık kullanılan gama-aminobütirik asit türevi bir ilaçtır. Pirasetamın antitrombotik, nöroprotektif ve bilişsel işlevleri düzeltici bir özellikleri vardır. Vertigo pirasetamın kullanım endikasyonlarından biridir. Disosiyasyonun etyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Yapılan ilaç çalışmalarında ortaya çıkan temel disosiyatif semptom depersonalizasyondur. Bu yazıda periferik vertigo tanısı alan ve ekleme tedavisi olarak pirasetam eklenmiş ancak kullanımından hemen sonra depersonalizasyon ve derealizasyon gibi disosiyatif semptomlar gelişen ve pirasetamın kesilmesinden sonra bu şikâyetlerin kaybolduğu bir olgu sunumu yapılmıştır.

Files
EISSN 2475-0581