Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Editorial

Depression and cardiovascular disease: the need for improved case definition

1.

Department of Psychiatry University of Alberta, Edmonton, Alberta Canada T6G 2B7

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011; 21: 7-10
DOI: 10.5350/KPB-BCP201121102
Read: 698 Downloads: 446 Published: 25 February 2021

Depression and cardiovascular disease are two of the leading causes of disability worldwide. Depression is an independent risk factor for the development of coronary heart disease and has been shown to be a negative prognostic indicator when it is present following-acute coronary syndrome. Despite these clear associations the underlying mechanism(s) linking these disorders remains unknown. The challenge in elucidating pathophysiologic mechanisms may lie in the heterogeneity of patients that meet the criteria for depression. Improved and measurement of depressive symptoms may lead to refined case definition in future research.


Depresyon ve kardiyovasküler hastalık: Gelişmiş olgu tanımına duyulan ihtiyaç

Depresyon ve kardiyovasküler hastalık tüm dünyada yetiyitimine en çok yol açan nedenlerden ikisidir. Depresyon koroner arter hastalığına yol açan bağımsız bir faktördür ve akut koroner sendrom sonrasında varlığında olumsuz prognostik bir göstergedir. Bu şekilde açık ilişkilerine rağmen bu iki hastalığı bir birine bağlayan altta yatan mekanizmalar halen bilinmemektedir. Patofizyolojik mekanizmaların açığa çıkarılması ile ilgili güçlük depresyon kriterlerini karşılayan hastaların heterojen olmasında yatıyor olabilir. Depresif semptomların daha iyi ayrıştırılması ve ölçülmesi gelecekteki araştırmalarda daha rafine olgu tanımlarına öncülük edebilir.

Files
EISSN 2475-0581