Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

Cognitive impairment and antipsychotic treatment in schizophrenia

1.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Balçova, 35340, İzmir-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2004; 14: 178-184
Read: 652 Downloads: 441 Published: 08 March 2021

The cognitive impairment in schizophrenia might involve broad or selective cognitive domains and has major importance in predicting the quality of life and psychosocial functioning of patients. For this reason, in the evaluation of the efficacy of treatment with antipsychotic drugs, their effects on cognition are very important. The aim of the present paper is to describe the features of the cognitive impairments in schizophrenia and to review the studies investigating the effects of antipsychotic drugs on the cognitive disorders in schizophrenia.


Şizofrenide bilişsel işlev bozuklukları ve antipsikotik tedavi

Şizofrenide görülen bilişsel işlev bozuklukları yaygın ya da özgül bilişsel alanları kapsayabilir ve hastaların yaşam kalitesini, psikososyal işlevselliğini belirlemede önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle antipsikotik ilaçların tedavi etkinliklerinin değerlendirilmesinde bilişsel işlevler üzerine olan etkilerinin de önemi büyüktür. Bu yazının amacı, öncelikle şizofrenide görülen bilişsel bozuklukları ve özelliklerini tanımlamak, ardından şizofrenide görülen bilişsel bozukluklarda antipsikotik ilaçların tedavi etkinliklerini araştıran çalışmaları gözden geçirmektir.

Files
EISSN 2475-0581